Commissie stelt 8e milieuactieprogramma voor

 In Geen onderdeel van een categorie

De Europese Commissie heeft het 8e milieuactieprogramma (MAP) voorgesteld, dat tot 2030 als leidraad zal dienen voor het Europese milieubeleid. Het MAP is een juridisch bindend instrument voor de uitvoering van de Europese Green Deal en de EU-visie voor 2050 met als doel om “goed te leven, binnen de ecologische grenzen van de planeet” en om de handhaving van de EU-milieuregels te verbeteren.

Zes prioriteiten

Het voorgestelde 8e MAP bevat zes thematische prioriteiten;

1. Het bereiken van de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 te verminderen en klimaatneutraliteit tegen 2050.

2. Voortdurende vooruitgang bij de vergroting van het aanpassingsvermogen, het versterken van de veerkracht en het verminderen van de kwetsbaarheid voor klimaatverandering.

3. Vooruitgang in de realisatie van een groeimodel dat meer teruggeeft aan de planeet dan nodig is, economische groei loskoppelt van het gebruik van hulpbronnen en aantasting van het milieu, en de overgang naar een circulaire economie versnellen.

4. Het nastreven van een nulvervuilingsambitie (zero emission ambition) voor lucht, water en bodem en het beschermen van de gezondheid en het welzijn van de Europeanen.

5. Het beschermen, behouden en herstellen van de biodiversiteit en verbetering van het natuurlijk kapitaal. Met name voor lucht, water, bodem, bossen, zoet water, waterrijke gebieden en mariene ecosystemen.

6. Verminderen van de milieu- en klimaat gerelateerde druk van productie en consumptie, vooral op het gebied van energie, industriële ontwikkeling, gebouwen en infrastructuur, mobiliteit en het voedselsysteem.

Openbare raadpleging

De Commissie zal een openbare raadpleging lanceren om de hoofddoelen voor het programma te ontwikkelen, met betrekking tot biodiversiteit, circulaire economie en nulvervuiling, die eind 2021 moeten worden afgerond.

Advies

Het Europees Comité van de Regio’s heeft op 17 februari 2019 een advies van rapporteur Cor Lamers (burgemeester Schiedam) aangenomen als input voor het 8e milieuactieprogramma.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

General Union Environment Action Programme to 2030, Europese Commissie

Meer informatie:

Advies ontwikkeling van een 8e milieuactieprogramma, Comité van de Regio’s


Recent Posts