Commissie vraagt feedback hernieuwing zwemwaterrichtlijn

 In Duurzame & Gezonde Leefomgeving

De Europese Commissie vraagt feedback voor de herziening van de EU-regels omtrent zwemwaterkwaliteit. Bij dit initiatief wordt onderzocht of de geactualiseerde regels ter aanvulling van de nationale inspanningen de volksgezondheid en de waterkwaliteit ten goede zijn gekomen en of de bestaande regels moeten worden verbeterd en gemoderniseerd.

Zwemwaterrichtlijn

In de jaren 1970 heeft de EU regels ingevoerd om ervoor te zorgen dat het zwemwater aan de kust en in het binnenland schoon is. De zwemwaterrichtlijn van 2006 heeft deze regels geactualiseerd en vereenvoudigd.

Reageren

Belangstellenden hebben tot 1 april de kans om via de website van de Europese Commissie op deze routekaart te reageren.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Zwemwaterkwaliteit – herziening van de EU-regels, Europese Commissie


Recent Posts