Commissie vraagt feedback routekaart voorkomen en verhelpen vervuiling

 In Geen onderdeel van een categorie

De Europese Commissie vraagt uw feedback over de routekaart EU Action Plan Towards a Zero Pollution Ambition for air, water and soil. Op deze routekaart kunt u vier weken feedback geven, tot 29 oktober 2020. Met die feedback wordt rekening gehouden bij de verdere ontwikkeling en afstemming van het initiatief.

Ambitie

Om te zorgen voor schone lucht, water en bodem, gezonde ecosystemen en een gezonde leefomgeving voor Europeanen, moet de EU de vervuiling beter voorkomen, verhelpen, bewaken en erover rapporteren, de ambitie om vervuiling tegen te gaan in al haar beleidsontwikkelingen integreren en economische groei loskoppelen van de toename van de vervuiling, in overeenstemming met de inspanningen van de Verenigde Naties.

Meer informatie

Voor meer informatie over de routekaart en om uw feedback te geven, kunt u terecht op de website van de Europese Commissie. Feedback geven kan tot 29 oktober 2020.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

EU Action Plan Towards a Zero Pollution Ambition for air, water and soil

Recent Posts