Commissievoorstel voor meer duidelijkheid en voorspelbaarheid van maatregelen die vrij verkeer in Europese Unie beperken

 In Geen onderdeel van een categorie

De Europese Commissie nam op 4 september een voorstel voor een aanbeveling van de Raad aan voor meer duidelijkheid en voorspelbaarheid van maatregelen die vrij verkeer in Europese Unie beperken. Maatregelen die lidstaten tijdens de coronapandemie nemen ter beperking van het vrije verkeer moeten hiermee op EU-niveau gecoördineerd en gecommuniceerd worden.

Centrale coördinatie kleurcodes

De Europese Commissie stelt voor het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) elke week een actuele kaart met groene, oranje en rode gebieden uit te laten geven. De EU-lidstaten moeten hiervoor de nodige gegevens wekelijks aan het ECDC verstrekken. De lidstaten moeten naast nationale gegevens ook regionale gegevens en cijfers aanleveren, zodat maatregelen kunnen worden afgestemd op de regio’s waar deze noodzakelijk zijn. De kaart moet alle lidstaten en alle reizigers hulp bieden en gemeenschappelijke kleurcodes hanteren. De informatie moet beschikbaar worden gesteld op de website Re-open EU, met een link naar de kaart die het ECDC wekelijks publiceert.

Nauwere samenwerking

In het voorstel van de Commissie worden vier belangrijke gebieden genoemd waarop de lidstaten nauwer moeten samenwerken: gemeenschappelijke criteria en drempelwaarden voor beslissingen van de lidstaten over het invoeren van reisbeperkingen, weergave van gemeenschappelijke criteria met een afgesproken kleurcode, gemeenschappelijk kader voor maatregelen die gelden voor reizigers uit gebieden met een hoog risico, duidelijke en tijdige informatie aan het publiek over mogelijke beperkingen.

Criteria en kleurcodes

Meer informatie over de voorgestelde criteria, kleurcodes en verdere aanpak is te vinden in dit persbericht van de Europese Commissie of het complete voorstel van de Raad.  

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Coronavirus: Commissievoorstel voor meer duidelijkheid en voorspelbaarheid van maatregelen die vrij verkeer in Europese Unie beperken, Persbericht Europese Commissie

Recent Posts