Conferentie over betrekken van burgers bij cohesiebeleid

 In Geen onderdeel van een categorie

Het directoraat-generaal Regionaal beleid en Stedelijk Beleid (DG REGIO) van de Europese Commissie organiseert op 6 februari 2020 een conferentie over het betrekken van burgers en het maatschappelijk middenveld bij het cohesiebeleid. Cohesiebeleid ondersteunt het scheppen van banen, concurrentievermogen, economische groei, verbeterde kwaliteit van leven, sociale integratie en duurzame ontwikkeling.

Richtsnoeren Commissie Von der Leyen

Het principe om burgers te betrekken bij beleidsontwikkeling en de uitvoering hiervan is momenteel ingeburgerd in de EU. Er bestaat een groeiende consensus over de noodzaak om “meer te doen”. De nieuwe Europese Commissie, onder leiding van Ursula von der Leyen, heeft aangegeven Europese burgers een leidende en actieve rol te willen laten spelen bij het bepalen van de toekomst van de EU.

Samenwerking met burgers

Om de betrokkenheid van burgers en andere partijen bij het cohesiebeleid te bevorderen organiseert het directoraat-generaal Regionaal beleid en Stedelijk Beleid van de Europese Commissie een conferentie op 6 februari 2020. De Commissaris voor Cohesie en Hervormingen Elisa Ferreira zal het evenement leiden en zal zich richten op hoe nauwere samenwerking met de burgers andere partijen kan worden gewaarborgd bij het bestuur en de uitvoering van cohesiebeleid en het beheer van specifieke EU-fondsen. Door een actievere betrokkenheid van de burgers moeten investeringen meer en grotere resultaten in de praktijk gaan opleveren. Uit ervaring blijkt dat projecten van hogere kwaliteit zijn wanneer burgers worden betrokken.

Onderzoek naar effectiviteit

De Commissie organiseert de conferentie tevens om te onderzoeken welke initiatieven in het kader van cohesiebeleid hebben gewerkt om de betrokkenheid van de burgers te vergroten. Ook wil de Commissie inspiratie voor het cohesiebeleid opdoen door te kijken naar voorbeelden van burgerparticipatie in andere sectoren. Naast directe betrokkenheid kunnen maatschappelijke organisaties (CSO’s) helpen met burgers in contact te komen. In een open en transparant debat met alle betrokken partijen hoopt de Commissie vanuit een gebruikersperspectief het cohesiebeleid dichter bij de burger te kunnen brengen.

Registratie en meer informatie

Meer informatie over het evenement is te vinden op de website van de Europese Commissie of de webpagina van het evenement. Registratie voor de conferentie is mogelijk tot maandag 27 januari 2020.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

Engaging citizens for good governance in Cohesion Policy- Brussels- 6 February 2020, Europese Commissie
Achtergrondinformatie, Europese Commissie
Registratie, Europese Commissie

Recent Posts