Enquête MKB-strategie van lokale en regionale overheden

 In Geen onderdeel van een categorie

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) lanceert samen met de provincie Overijssel een enquête over het MKB beleid van lokale en regionale autoriteiten. De Overijsselse gedeputeerde Eddy van Hijum is rapporteur voor dit onderwerp in het CvdR. Het doel van de enquête is om goede voorbeelden te verzamelen en hiermee het MKB in heel Europa te ondersteunen.

Belang Europese MKB-strategie

In Europa zijn 25 miljoen midden- en kleinbedrijven (MKB) die 99,8% van alle bedrijven vertegenwoordigen. Zij hebben 66,6% van de beroepsbevolking in de niet-financiële sector in dienst, waardoor de uitdagingen van het MKB gevolgen hebben voor heel Europa. Er is beleid op Europees, nationaal en regionaal niveau nodig om MKB-kwesties aan te pakken. Op 10 maart 2020 presenteerde de Europese Commissie een MKB-strategie waarin de prioriteiten worden benadrukt.

Enquête voor verzamelen succesverhalen

De provincie Overijssel en het Europees Comité van de Regio’s willen door middel van de enquête succesverhalen verzamelen op het gebied van veerkracht, beleid voor bedrijfsoverdracht, regionale financiële oplossingen, overheidsopdrachten en overgang naar digitalisering en duurzaamheid. Het doel van deze enquête is om de lokale en regionale autoriteiten te raadplegen voor het advies van het Comité van de Regio’s over de MKB-strategie en om voorbeelden te verzamelen van succesverhalen van regionale initiatieven die het MKB in heel Europa ondersteunen.

Invullen enquête

Deze enquête kan het beste worden beantwoord door een ambtenaar die verantwoordelijk is voor het MKB-beleid, hoewel voor sommige vragen aanvullende deskundigheid vereist is. Het invullen van de enquête is mogelijk tot 17 mei 2020.

Door:

Marieke ter Horst

Bron:

SME Policies of Local and Regional Authorities, Joint survey of the Province of Overijssel, Netherlands and the European Committee of the Regions

SME Strategy for a sustainable and digital Europe, Europese Commissie

Recent Posts