EP resolutie langetermijnbegroting en economisch herstelplan

 In Geen onderdeel van een categorie

Tijdens de plenaire vergadering op vrijdag 15 mei 2020 nam het Europees Parlement (EP) een resolutie aan over de nieuwe EU-langetermijnbegroting en het economische herstelplan. In de resolutie eist het EP een grootschalig pakket gebaseerd op het MFK waarin de Europese burger centraal staat.

Burger staat centraal

In de resolutie benadrukken de Europarlementariërs dat burgers centraal moeten staan in de herstelstrategie en dat het EP de belangen van deze burgers sterk zal verdedigen. Het belang van de sociale dimensie en het bestrijden van ongelijkheid tijdens de wederopbouw hebben een centrale rol in de resolutie. Er moet rekening gehouden worden met hen die het hardst zijn getroffen door de crisis.

Fonds van 2 biljoen euro

Het nieuwe herstel- en transformatiefonds moet een omvang hebben van 2 biljoen euro. Het fonds moet worden gefinancierd door de uitgifte van langlopende herstelobligaties en moet worden uitbetaald door middel van leningen en door middel van subsidies, rechtstreekse betalingen voor investeringen en eigen vermogen. De financiering van het fonds moet bovenop het bestaande en toekomstige beleid van de EU komen en mag geen invloed hebben op de prioriteiten op lange termijn en strategische doelstellingen. Daarnaast vindt het Parlement dat het herstelfonds geen kleiner meerjarig financieel kader (MFK) tot gevolg mag hebben. De leden dringen aan op een hoger MFK en onderstrepen dat het Parlement zijn vetorecht zal gebruiken als niet aan haar eisen wordt voldaan. Het Parlement eist volledige betrokkenheid bij de vormgeving, de goedkeuring en de uitvoering van het herstelfonds en een centrale rol in het besluitvormingsproces.

Prioriteiten Green Deal, digitale agenda en Europees gezondheidsprogramma

Het nieuwe herstelpakket moet langdurig gaan lopen om onze economieën te hervormen door het MKB te ondersteunen en zo de gevolgen van de crisis voor werknemers, consumenten en gezinnen te beperken. De parlementsleden benadrukken het belang van het stellen van prioriteiten voor investeringen in de Europese Green Deal en de digitale agenda en tot het opzetten van een nieuw, op zichzelf staand Europees gezondheidsprogramma.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Nieuw MFK, eigen middelen en herstelplan, Europees Parlement

Recent Posts