EU Energie ministers hebben uiteenlopende visies op waterstof

 In Klimaat & Energie

Tijdens een conferentie over waterstof is gebleken dat Spanje, Portugal, Luxemburg, Duitsland en Nederland tegengestelde visies hebben over de ontwikkeling van schone waterstof in de EU. Nederland vindt dat ‘blauwe’ waterstof een belangrijke rol moet spelen, terwijl Spanje duidelijk maakt dat alleen ‘groene’ waterstof geproduceerd door middel van elektrolyse en hernieuwbare energie moet worden ondersteund door de EU.

Spanje: concentreren op hernieuwbare waterstof cruciaal

De Spaanse minister van Energie Sara Aagesen Muñoz zei dat Spanje gelooft dat het van cruciaal belang is om ons te concentreren op hernieuwbare waterstof, investeringen in technologie in industriële capaciteiten en in ontwikkelingen die volledig compatibel zijn met netto nul uitstoot. Minister Aagesen is van mening dat alleen groene waterstof in de komende herziening van de richtlijn hernieuwbare energie aan de orde mag komen.

Luxemburg: investeren in blauwe waterstof zal niet helpen

De Luxemburgse minister van Energie en Ruimtelijke Ordening Claude Turmes kwam met een soortgelijk standpunt over waterstof uit fossiel gas: “Geld investeren in blauwe waterstof zal ons helemaal niet helpen.” Minister Turmes zei ook dat waterstof moet worden vervoerd via speciale pijpleidingen, in plaats van gemengd met fossiel gas in de bestaande infrastructuur.

Nederland: flexibele en pragmatische aanpak die ruimte laat voor blauwe waterstof

De Nederlandse minister van Economische Zaken en Klimaat Bas van ‘t Wout pleitte echter voor een flexibele en pragmatische aanpak die ruimte laat voor blauwe waterstof. “Ons gemeenschappelijke doel is de productie van hernieuwbare waterstof. We voorzien een belangrijke overgangsrol voor blauwe en koolstofarme waterstof. In sommige delen van Europa is dit een noodzakelijke en onvermijdelijke stap”, zei hij.

Staatssteunrichtsnoeren

De ministers waren het er grotendeels over eens dat voor het opschalen van de capaciteit van de elektrolyser garanties gegeven moeten worden voor het opwekken van hernieuwbare waterstof en dat hervormingen van de EU-staatssteunregels nodig zijn. Verschillende ministers riepen de Europese Commissie op om passende staatssteunrichtsnoeren op te stellen voor de bevordering van overheidsinvesteringen. Geplande herzieningen van de gasmarktregels van de EU moeten ook rekening houden met innovatieve bedrijfsmodellen en een geïntegreerde benadering voor de geleidelijke invoering van groene waterstof en de geleidelijke afschaffing van fossiel gas.

Raadpleging

De commissie publiceerde op 8 april 2021 een raadpleging over de herziening van staatssteunregels voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Uit een recente evaluatie van de regels bleek dat ze moeten worden bijgewerkt om de laatste regelgevende, economische en technologische ontwikkelingen te weerspiegelen en in overeenstemming moeten zijn met de doelstellingen van de Europese Green Deal. Reageren op de raadpleging is mogelijk tot 3 juni 2021.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Energy ministers clash over EU’s hydrogen future, ENDS Europe


Recent Posts