EU-Kaderrichtlijn Water vraagt om betere implementatie

 In Geen onderdeel van een categorie

De EU-kaderrichtlijn water is “fit for purpose”, kondigde de Europese Commissie donderdag 12 december 2019 aan na de afronding van een tweejaarlijkse evaluatie, die de weg effent voor hardere handhavingsmaatregelen. De Europese Commissie waarschuwde vorig jaar dat regeringen gerechtelijke stappen konden ondernemen nadat een rapport van het Europees Milieuagentschap ontdekte dat driekwart van de oppervlaktewateren in Europa te erg vervuild is of op een andere manier niet voldoet aan de minimale ecologische normen van de EU.

Wetgeving voldoende, ruimte voor betere implementatie

Hoewel de wetgeving voldoende is bevonden, concludeerde de geschiktheidscontrole van de Commissie dat er ruimte is voor vereenvoudiging en vermindering van de administratieve lasten en voor verbetering bij de implementatie van de richtlijnen.

De beoordeling omvatte ook gerelateerde richtlijnen over grondwater, kwaliteitsnormen en overstromingen. Ook de integratie van waterdoelen op beleidsterreinen zoals landbouw, energie en transport laat nog te wensen over.

Waterwet cruciale pijler in milieuwetgeving

De boodschap van de Europese Commissie is duidelijk: de Europese waterwet is een cruciale pijler in de milieuwetgeving van de EU en blijft ongewijzigd. De resultaten van de evaluatie benadrukken dat de vertraging bij het bereiken van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water ‘grotendeels te wijten is aan onvoldoende financiering, langzame implementatie en onvoldoende integratie van milieudoelstellingen in beleid, en niet aan tekortkomingen in de wetgeving’.

Momenteel is er nog onvoldoende vooruitgang in het realiseren van de kwaliteitsdoelen, waarvoor de evaluatie verschillende redenen geeft. De implementatie van de Kaderrichtlijn Water verschilt tussen de EU-lidstaten, het duurt langer dan gedacht voordat maatregelen effect hebben op de natuur en de aanpak van chemische stoffen moet beter. De Commissie concludeert dat in de Kaderrichtlijn Water de status van waterlichamen sterk afhankelijk is van een volledige implementatie van andere EU wetgeving, zoals de Nitraatrichtlijn en de Richtlijn Stedelijk Afvalwater.

Verbetering waterbeleid

In de evaluatie wordt geconstateerd dat grensoverschrijdende samenwerking op bestuurlijk niveau en betere implementatie van het “River Basin Management Plan” leiden tot betere resultaten wat betreft Kaderrichtlijn Water doelstellingen. Uit de evaluatie is ook gebleken dat er ruimte is voor verbetering, bijvoorbeeld wat betreft een geharmoniseerde aanpak voor statusbeoordeling van waterlichamen of de coördinatie van maatregelenprogramma’s.

Een beleidsmaatregel die de implementatie van de Kaderrichtlijn Water efficiënter kan maken is de vermindering van vervuiling bij de bron, wat kosten bespaart vanwege de verminderde behoefte aan kostbare end-of-pipe maatregelen of aanvullende behandeling van water dat is onttrokken voor drinkwater.

Green Deal

De Europese Commissie kondigde aan, als onderdeel van de Green Deal, dat zij een actieplan wil voor schone lucht, schoon water en een schone bodem. Ook wil de Commissie komen met een strategie voor chemische stoffen om een non-toxisch milieu te realiseren.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Evaluation of EU water legislation concludes that it is broadly fit for purpose but implementation needs to speed up, Europese Commissie
Relief as European water law found ‘fit for purpose’, ENDS Europe
Europese Commissie: doelen Kaderrichtlijn Water nog niet in zicht; betere implementatie nodig, Vewin


Recent Posts