EU maakt 19,65 miljard euro vrij voor investeringsprojecten in heel Europa

 In Digitalisering, Klimaat & Energie, Mobiliteit, Regionale Economie

De Europese Commissie, de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF) hebben in het kader van InvestEU 19,65 miljard euro toegezegd voor investeringsprojecten in de EU. Hiermee hoopt de Commissie 372 miljard euro aan investeringen te genereren in de EU.

InvestEU-fonds

De Europese Commissie, de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF) zijn een begrotingsgarantie overeengekomen van 19,65 miljard euro voor InvestEU. Het InvestEU-fonds voorziet in  19,65 miljard euro aan garantie vanuit de Commissie, de EIB en het EIF. Daarnaast wordt 6,55 miljard euro voorzien van zogeheten implementing partners, hetgeen de totale garantstelling op 26,2 miljard euro brengt. Deze implementing partners zijn nationale stimuleringsbanken en internationale, financiële instellingen die actief zijn in Europa. De EU hoopt zo minimaal 372 miljard euro te genereren aan publieke en private investeringen. Ten minste 30% van de middelen uit het fonds zijn bedoeld voor de groene transitie van Europa. De investeringen zullen gericht zijn op vier beleidsterreinen:

  • Duurzame infrastructuur, zoals de circulaire economie, vaarwegen, mobiliteit en duurzame energiebronnen (9,9 miljard euro).
  • Onderzoek, innovatie en digitalisering, onder meer voor het opschalen van innovatieve ondernemingen en kunstmatige intelligentie (6.6 miljard euro).
  • Het mkb, waar ook ondernemingen uit innovatieve, culturele en creatieve sectoren onder vallen (6.9 miljard euro).
  • Sociale investeringen en vaardigheden, waarbij wordt geïnvesteerd in onderwijs, gezondheidszorg, microkrediet en integratie van migranten (2.8 miljard euro).

Via het InvestEU-portaal worden investeerders samengebracht met organisaties die voor financiering in aanmerking komen, zoals bijvoorbeeld startups of ondernemingen op het gebied van energie-efficiëntie, vervoer, gezondheidszorg en duurzame energie. Organisaties die in aanmerking komen voor het InvestEU-fonds, kunnen publiek, privaat of non-profit zijn. Het geld uit het fonds wordt besteed via de implementing partners, die zelf een deel van de garantie voorzien.

InvestEU-advieshub

Naast het fonds, hebben de EIB en de Commissie voor 270 miljoen euro een InvestEU-advieshub in het leven geroepen voor het verlenen van technische, financiële en strategische expertise aan projectontwikkelaars en (decentrale) overheden. Daarbij helpt deze hub ontwikkelaars uit zowel de publieke als private sector bij het vinden, voorbereiden en uitvoeren van investeringsprojecten binnen InvestEU.

Achtergrond

InvestEU gebruikt particuliere en publieke middelen voor een duurzaam herstel van Europa, waarbij beleidsprioriteiten zoals de Green Deal en de digitale transitie centraal staan. Het InvestEU-fonds combineert het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) en dertien centraal aangestuurde financieringsinstrumenten van de EU. Binnen InvestEU zijn er verschillende EU-financieringsmogelijkheden, waardoor projecten eenvoudiger, efficiënter en flexibeler gefinancierd kunnen worden dan voorheen.

Door

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Amal Moustaghfir, Europa decentraal

Bron:

Europese Commissie en EIB-groep tekenen InvestEU-overeenkomsten: miljarden voor investeringen in de gehele Europese Unie – Europese Commissie

Meer info:

About the InvestEU Fund – Europese Commissie

InvestEU Portal – Europese Commissie

How to get financing – Europese Commissie 

InvestEU Advisory Hub – Europese Commissie


Recent Posts