Europees Parlement bepaalt standpunt artificiële intelligentie

 In Geen onderdeel van een categorie

Het Europees Parlement (EP) keurde tijdens de plenaire vergadering van 20 oktober drie voorstellen goed met betrekking tot artificiële intelligentie (AI). De voorstellen gaan over de beste manier om AI te reguleren, en zo innovatie, ethische normen en het vertrouwen in de technologie te bevorderen.

Ethische aspecten

In dit eerste wetgevingsinitiatief dringen Europarlementariërs er bij de Europese Commissie op aan om  een nieuw wettelijk kader te presenteren, met ethische beginselen en wettelijke verplichtingen die moeten worden nageleefd bij de ontwikkeling, de uitrol en het gebruik van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën in de Europese Unie. AI-technologieën met een hoog risico, zoals zelflerende AI, moeten zodanig worden ontworpen dat menselijk toezicht te allen tijde mogelijk is. Het initiatief stelt voor om een uitgebreide lijst op te stellen van sectoren en toepassingen met een hoog risico.

Burgerlijke aansprakelijkheid

In het tweede wetgevingsinitiatief waar de leden van het Europees Parlement mee instemden wordt gepleit voor de invoering van een toekomstgericht kader voor burgerlijke aansprakelijkheid, waarbij personen die zich bezighouden met risicovolle AI aansprakelijk zijn voor de eventuele schade. De aansprakelijkheidsregels moeten gaan gelden voor fysieke of virtuele AI-activiteiten die schade toebrengen aan het leven, de gezondheid, de lichamelijke integriteit en eigendommen. Het EP pleit ervoor dat operatoren worden verplicht om een verzekering af te sluiten voor dergelijke activiteiten.

Intellectuele eigendomsrechten

In een niet-wetgevend verslag wordt gepleit voor een doeltreffend stelsel van intellectuele eigendomsrechten (IER) en het waarborgen in het octrooisysteem van de EU om innovatieve ontwikkelaars te beschermen. De EP-leden zijn van mening dat het belangrijk is onderscheid te maken tussen door AI ondersteunde menselijke creaties en door AI gegenereerde creaties.

Voorstellen Europese Commissie

De Europese Commissie zal op verschillende momenten in 2021 wetgeving presenteren op bovenstaande onderwerpen.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Parlement neemt voortouw: eerste reeks EU-regels voor artificiële intelligentie, Europees Parlement

Recent Posts