Europees Parlement neemt standpunt in over biodiversiteit

 In Geen onderdeel van een categorie

Op donderdag 16 januari heeft het Europees Parlement een standpunt aangenomen met betrekking tot biodiversiteit. In het standpunt stelt het Parlement dat Europa 30% van zijn grondgebied moet reserveren als natuurreservaten, bindende doelstellingen moet invoeren om het gebruik van pesticiden te verminderen en 10% van zijn lange termijn budget moet investeren in maatregelen om soortenverlies en aantasting van leefgebieden tegen te gaan.

Bindende doelstellingen

Europarlementariërs willen dat op de komende Wereldconferentie van Partijen (COP15) overeenstemming wordt bereikt over bindende doelstellingen voor 2030, zoals het geval was bij de Overeenkomst van Parijs over klimaatverandering. Het Parlement heeft zijn standpunt aangenomen met het oog op de VN-conferentie over biodiversiteit in 2020 (COP 15) in Kunming (China) in oktober.

Resolutie

Europa moet vergelijkbare binnenlandse doelen stellen, staat in de resolutie van het Europees Parlement. De Europese Commissie zal naar verwachting op 26 februari een EU-biodiversiteitsprogramma publiceren, in overeenstemming met een deadline die is vastgelegd in haar mededeling over de Europese Green Deal, eind 2019.

In de resolutie wordt de Commissie opgeroepen bindende doelstellingen voor de hele EU op te nemen in de herziening van de pesticiden richtlijn. Ook wordt er bij de Europese Commissie en de EU-Raad op aangedrongen om een duidelijk uitgavendoel voor de bevordering van biodiversiteit vast te stellen, dat ten minste 10% van de volgende meerjarenbegroting van de EU moet zijn. Dit moet bovenop de voorgestelde 25% -doelstelling voor klimaat gerelateerde uitgaven komen.

Milieuministers

De Europese ministers van Milieu riepen in december op om de oorzaken van het verlies aan biodiversiteit in de EU aan te pakken, door ambitieuze, realistische en voor zover mogelijk meetbare doelen, streefdoelen en uitvoeringsmaatregelen vast te stellen.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

To save biodiversity, MEPs call for binding targets at global and EU level, Europees Parlement

Meer informatie:

Convention on Biological Diversity

Recent Posts