Europese Commissie presenteert plan voor digitaal soeverein Europa tegen 2030

 In Digitalisering

De Europese Commissie heeft in de vorm van een visie, streefcijfers en trajecten haar nieuwe koers voor een succesvolle digitale transformatie in Europa tegen 2030 gepresenteerd. Deze transformatie is eveneens van belang voor de overgang naar een klimaatneutrale, circulaire en veerkrachtige economie.

Digitaal kompas

De Europese Unie (EU) heeft als doel om digitaal soeverein te zijn, en om digitaal beleid te voeren waardoor burgers en bedrijven de mogelijkheid hebben om deel uit te maken van een mensgerichte, duurzame en welvarendere digitale toekomst. Dit vloeit onder andere voort uit het Werkprogramma van de Commissie voor 2021. Hierin gaf de Commissie aan te streven naar een groenere en meer digitale economie. De Commissie stelt nu in Europa’s digitale decennium een digitaal kompas voor waarmee de digitale ambities van de EU voor 2030 concreet worden gemaakt. Het gaat om vier hoofdpunten:

1.     Digitaal vaardige burgers en professionals

De Commissie streeft ernaar dat in 2030 ten minste 80% van de volwassenen digitale vaardigheden hebben. Daarnaast moeten er in de EU 20 miljoen ICT-specialisten werken, waaronder een groter aandeel vrouwen.

2.     Beveiligde, goed presterende en duurzame digitale infrastructuurvoorzieningen

In 2030 moet iedereen in de EU over een snelle internettoegang beschikken en moeten alle bevolkte gebieden 5G-dekking hebben. De Commissie wil dat de productie van geavanceerde en duurzame halfgeleiders in Europa 20% van de wereldproductie gaat bedragen.

3.     Digitale transformatie van bedrijven

In 2030 moeten drie van de vier bedrijven gebruik maken van cloudcomputingdiensten (het benaderbaar maken van allerlei IT-diensten vanuit de cloud), big data en artificiële intelligentie (AI). Bijna alle (meer dan 90%) middelgrote en kleine bedrijven (MKB) moeten een basisniveau van digitale intensiteit bereiken. De Commissie stelt daarnaast als doel dat het aantal jonge EU-bedrijven die een waarde van 1 miljard dollar bereiken moet verdubbelen.

4.     Digitalisering van overheidsdiensten

Alle belangrijke overheidsdiensten moeten in 2030 online beschikbaar zijn. EU-burgers moeten toegang hebben tot hun elektronische patiëntendossiers en 80% van de EU-burgers moet een eID-oplossing gebruiken.

Meerlandenprojecten

Om deze doelstellingen te behalen wil de Commissie de snelle start van meerlandenprojecten faciliteren door investeringen uit de EU-begroting, de lidstaten en het bedrijfsleven te combineren en voort te bouwen op andere EU-financiering. De lidstaten hebben toegezegd om in hun plannen voor herstel en veerkracht ten minste 20% aan de digitale prioriteit toe te wijzen. Dit kan ervoor zorgen dat de digitale verschillen binnen en tussen de lidstaten worden verkleind. Daarnaast zorgt het voor meer ondersteuning van een inclusieve en veilige eengemaakte digitale markt.

Kader met digitale beginselen

De Commissie stelt voor een kader met digitale beginselen te ontwikkelen, zoals toegang tot een goede internetverbinding, voldoende digitale vaardigheden, overheidsdiensten en eerlijke en niet-discriminerende onlinediensten. Hiermee wil de Commissie ervoor zorgen dat de rechten die offline gelden ook online volledig kunnen worden uitgeoefend. Dit alles moet worden vastgelegd in een interinstitutionele verklaring. Met een jaarlijkse Eurobarometer wil de Commissie nagaan of Europeanen het gevoel hebben dat hun digitale rechten worden gerespecteerd.

Raadplegingsproces

De Commissie start binnen afzienbare tijd met een breed raadplegingsproces over de bovengenoemde digitale beginselen. Lidstaten, het Europees Parlement, regionale en economische en sociale partners, bedrijven en burgers kunnen meepraten over specifieke elementen van de mededeling, waaronder het kompaskader met specifieke doelstellingen.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Evelien van Buuren, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

Europa’s digitale decennium: Commissie zet koers uit voor digitaal soeverein Europa tegen 2030, Europese Commissie

Mededeling “Digitaal kompas 2030: de Europese aanpak voor het digitale decennium”, Europese Commissie

Meer informatie:

Informatiemaatschappij, Kenniscentrum Europa decentraal

Digitale Markt Strategie, Kenniscentrum Europa decentraal

Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2021, Kenniscentrum Europa decentraal


Recent Posts