Europese Commissie publiceert industrie- en MKB strategie

 In Geen onderdeel van een categorie

Op 10 maart presenteerde de Europese Commissie een nieuwe industriestrategie. Hierin publiceert de Commissie een aantal initiatieven die de overgang naar een groene en digitale economie moeten ondersteunen. De strategie bestempelt het behalen van klimaatneutraliteit tegen 2050 als een van de belangrijkste prioriteiten en benadrukt het belang van het behoud van het wereldwijde concurrentievermogen van de EU.

Doelen

De nieuwe strategie is grotendeels bedoeld om de doelstellingen van de Europese Green Deal te ondersteunen door gecoördineerde acties en investeringen in verschillende sectoren, waaronder de lancering van een Europese alliantie voor schone waterstof en de Europese batterijalliantie.

Er zal specifieke steun worden verleend aan het koolstofarm maken van energie-intensieve industrieën en aan een EU strategie voor schoon staal. Daarnaast schetst de Commissie het doel om een strategie voor duurzame chemicaliën te ontwikkelen, duurzame mobiliteit te ondersteunen en een offshore-strategie voor hernieuwbare energie op te zetten. De Commissie herhaalde in de nieuwe strategie ook haar belofte uit de Europese Green Deal om in 2021 een CO2-grensbelasting voor te stellen.

Steun op verschillende niveaus

De voorgestelde Industriestrategie is gedeeltelijk opgezet om verschillende partijen binnen de Europese industrie te ondersteunen. Partijen die steun kunnen verwachten zijn onder andere grote en kleine bedrijven, innovatieve start-ups, onderzoekscentra, dienstverleners, leveranciers en sociale partners.

MKB strategie

Een specifieke strategie voor kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) heeft tot doel de administratieve rompslomp te verminderen en de talrijke MKB’ers in Europa te helpen zaken te doen in zowel de Europese interne markt alsook daarbuiten, makkelijker toegang te krijgen tot financiering en het voortouw te nemen bij de digitale en groene overgangen.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

A New Industrial Strategy for Europe, Europese Commissie

Recent Posts