Europese Commissie stelt nieuwe regels rond data voor

 In Digitalisering

De Europese Commissie stelt nieuwe regelgeving voor rond data governance. De nieuwe regels moeten het  delen van data met andere landen en tussen verschillende sectoren binnen de EU verbeteren en burgers meer controle geven over hun data. Zo wil de Commissie het vertrouwen versterken. Daarnaast moeten de regels een Europees alternatief bieden voor hoe de grote technologieplatforms omgaan met data.

Europese Datastrategie

De hoeveelheid data die  overheidsinstanties genereren is naar verwachting tegen 2025 vervijfvoudigd ten opzichte van 2018. Met de nieuwe regels die de Europese Commissie voorstelt, worden de data optimaal benut en ontstaan Europese dataruimten waar de samenleving, burgers en het bedrijfsleven van profiteren. In de Europese datastrategie pleitte de Commissie begin dit jaar voor dataruimten op negen domeinen, waaronder industrie, energie, gezondheid en de Europese Green Deal. De dataruimten dragen bij aan de groene transitie door een beter beheer van het energieverbruik, gepersonaliseerde geneeskunde en betere dienstverlening door overheden.

Europese dataruimten

De voorgestelde regels zijn de basis voor de nieuwe Europese manier van gegevensbeheer die bescherming van persoonsgegevens (AVG), bescherming van de consument en eerlijke concurrentie moet waarborgen. De Europese dataruimten dienen als alternatief  voor de praktijken van grote techplatformen, die een groot marktaandeel hebben door de grote hoeveelheden data die ze kunnen controleren. Nieuwe EU-regels voor neutraliteit moeten ervoor zorgen dat data-intermediairen functioneren als betrouwbare organisatoren van het delen van data.

Datagebruik vereenvoudigen

De nieuwe verordening omvat maatregelen om het gebruik van bepaalde data in het bezit van de overheid makkelijker te maken. Het hergebruik van gezondheidsgegevens kan bijvoorbeeld het onderzoek naar geneesmiddelen voor zeldzame of chronische ziekten bevorderen. Europeanen moeten volgens de Commissie ook zeggenschap krijgen over het gebruik van data die zij genereren. Het moet voor particulieren en bedrijven bijvoorbeeld makkelijker en veiliger worden om hun data onder duidelijke voorwaarden vrijwillig ter beschikking te stellen voor toepassingen van algemeen belang.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies en Evelien van Buuren, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

Proposal for a Regulation on European data governance (Data Governance Act), Europese Commissie

Commissie doet voorstellen voor Europese dataruimten en meer datadelen, Europese Commissie

Meer informatie:

A Europe Fit for a Digital Age – Digitale markt, Kenniscentrum Europa decentraal


Recent Posts