Europese Week van Regio’s en Steden verlengt aanmeldperiode partners

 In Geen onderdeel van een categorie

De oproep voor partners in de Europese Week van Regio’s en Steden (#EURegionsWeek) blijft langer open. Vanwege de huidige COVID-19-pandemie hebben de organisatoren van de #EURegionsWeek de deadline voor aanmelding van event partners verlengd tot en met 17 april 2020. De organisatie van de #EURegionsWeek zoekt partners voor het organiseren van sessies en bijeenkomsten van 12 tot 15 oktober 2020.

Delen van ervaringen

De organisatoren van de #EURegionsWeek 2020 willen een steentje bijdragen, medeburgers uit deze dramatische gezondheidsuitdaging helpen en het economisch herstel te begeleiden. De #EURegionsWeek 2020 zal daarom een geschikte gelegenheid zijn om te debatteren over de uitdagingen die de wereldwijde pandemie heeft veroorzaakt. De Europese manieren van leven en samenwerken, de oplossingen voor een snel duurzaam en inclusief Europees herstel, en de ervaringen en ‘best practices’  tussen regio’s en steden kunnen gedeeld, besproken en geëvalueerd worden. Sessie-aanvragen die in lijn zijn met dit doel, met name onder het thema “Cohesie en samenwerking” zijn van harte welkom.

Relevantie regio’s in EU-besluitvorming

De #EURegionsWeek is het grootste jaarlijkse evenement in Brussel gewijd aan regionaal beleid. Het is uitgegroeid tot een uniek communicatie- en netwerkplatform dat regio’s en steden uit heel Europa samenbrengt, waaronder politici, bestuurders, experts en academici. In 2019 bereikte de #EURegionsWeek een recordhoogte van meer dan 9000 deelnemers en meer dan 330 sessies. Het evenement dient als platform voor het bespreken en presenteren van de ontwikkeling van het EU-cohesiebeleid en het bewust maken van besluitvormers van het belang van regio’s en steden bij de EU-beleidsvorming. De thema’s van de #EURegionsWeek 2020 zijn Groen Europa, Cohesie en samenwerking en het betrekken van burgers.

Regionale partnerschappen

Regionale partnerschappen kunnen tijdens de Europese week van regio’s en steden tussen 12 en 15 oktober 2020 een sessie organiseren om ervaringen en goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen en samenwerking en netwerken te vergemakkelijken.

Regio’s en steden worden door de organisatie uitgenodigd om regionale partnerschappen op te zetten en partners te worden van de Europese week van regio’s en steden. De algemene voorwaarden en organisatorische aspecten die voor alle evenementpartners zijn vastgesteld, zijn te vinden in de gids voor Event Partners.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

18th European Week of Regions and Cities 2020 – Guide for Event Partners, European Week of Regions and Cities
18th European Week of Regions and Cities 2020, European Week of Regions and Cities

Recent Posts