Europese Week van Regio’s en Steden zoekt partners

 In Geen onderdeel van een categorie

Wilt u meer weten over regionale en lokale initiatieven op het gebied van digitale transitie, duurzaam transport, of grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidszorg? Of wilt u graag uw eigen ervaringen en initiatieven delen? Dat kan tijdens de Europese Week van de Regio’s en Steden (#EURegionsWeek) van 11 oktober tot 14 oktober 2021. De organisatie van de #EURegionsWeek zoekt partners voor het organiseren van sessies en bijeenkomsten.

Relevantie van regio’s in EU-beleidsvorming

De #EURegionsWeek is het grootste jaarlijkse evenement in Brussel voor regionaal beleid. Dit communicatie- en netwerkevenement brengt regio’s en steden uit heel Europa samen en wordt bezocht door bestuurders, politici, experts en academici. Het evenement wordt gebruikt als platform voor het bespreken en presenteren van ontwikkelingen in het EU-cohesiebeleid, het faciliteren van samenwerking en het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden. Op deze manier beoogt het event besluitmakers bewust te maken van het belang regio’s en steden te betrekken bij de EU-beleidsvorming.

Thema’s

Onder de slogan “Samen voor herstel” zijn de thema’s van dit jaar:

•             Groene transitie: voor een duurzaam en groen herstel;

•             Cohesie: van noodsituatie naar veerkracht;

•             Een digitale transitie die werkt voor mensen;

•             Betrokkenheid van burgers voor een inclusief, participatief en eerlijk herstel.

Regionale Partnerschappen

https://partnerapplicationform.euregionsweek2021.eu/Tijdens de #EURegionsWeek kunnen regionale partnerschappen sessies organiseren om ervaringen en goede praktijkvoorbeelden te delen, samenwerking te promoten en netwerken te vergemakkelijken. De organisatie nodigt regio’s en steden daarom uit regionale partnerschappen op te zetten en partners te worden van de Europese week van de Regio’s en Steden. In de Gids voor Evenement Partners zijn alle voorwaarden en aanmeldingsprocedures te vinden. Partners kunnen zich tot 26 maart 2021 inschrijven.

Digitale #EURegionsWeek

De negentiende #EURegionsWeek vindt dit jaar voor de tweede keer digitaal plaats. Mogelijk zullen er enkele fysieke bijeenkomsten zijn in Brussel, dit blijft echter afhankelijk van de coronamaatregelen in oktober. Wel staat vast dat de door partners georganiseerde sessies een digitaal format zullen hebben.

Door:

Hannah Koole, Kenniscentrum Europa decentraal en Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Meer informatie:

19th European Week of Regions and Cities 2021 – Guide for Event Partners, European Week of Regions and Cities


Recent Posts