Frankrijk en Duitsland presenteren gezamenlijk voorstel Europees herstelprogramma

 In Geen onderdeel van een categorie

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron kondigden op maandag 18 mei 2020 hun gezamenlijke voorstel voor een Europees herstelprogramma van € 500 miljard aan. Het initiatief is bedoeld om Europa “verenigd en in solidariteit” uit de crisis te halen en de EU voor te bereiden op toekomstige uitdagingen.

Steun aan zwaar getroffen sectoren en regio’s

Een groot deel van het omvangrijke herstelprogramma om de uitdagingen van COVID-19 het hoofd te bieden is bedoeld om steun te verlenen aan de sectoren en regio’s die het zwaarst getroffen zijn. De steun zal worden verstrekt in de vorm van subsidies, niet als leningen. Naast het op korte termijn ondersteunen van de zwaarst getroffen landen moet het herstelprogramma ook bijdragen aan de verbetering van de veerkracht, convergentie en het concurrentievermogen van de Europese economieën. De Europese Commissie verwacht op 29 mei 2020 zelf een voorstel voor een herstelplan te presenteren, dat volgens Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in dezelfde lijn ligt als het Frans-Duitse voorstel.

Vier pijlers

Het herstelplan bestaat uit vier pijlers, waarvan de derde is gericht op het stimuleren van de modernisering van de Europese economie. De nadruk ligt hierbij op milieu- en digitale doelstellingen. De Franse president Macron benadrukte de noodzaak om voorwaarden te scheppen op het gebied van klimaat, biodiversiteit en milieu. Hierbij worden de EU-doelstellingen voor het verminderen van emissies in 2030 in het achterhoofd gehouden, met als doel klimaatneutraliteit tegen 2050 en het implementeren van klimaatvoorwaarden voor staatssteun. De vierde pijler vraagt ​​ om de snelle terugkeer van een volledig functionerende Schengenruimte en interne markt, evenals plannen voor verdere integratie op gebieden als digitalisering, energie en kapitaalmarkten.

Onderhandelingen over nieuwe MFK

Om het plan te financieren, pleiten de twee leiders voor de uitbreiding van het EU-begrotingskader,  en het stimuleren van een vervroegd MFK in de eerste jaren. Merkel sprak haar steun uit voor de financiering van het herstel via de Europese begroting. Het voorstel vraagt ​​om een ​​”snelle overeenkomst” over zowel het MFK als het herstelfonds, en het is “noodzakelijk om de grote uitdagingen van de EU aan te pakken”.

Consensus bereiken kan echter moeilijk zijn, het plan vereist de unanieme goedkeuring van alle 27 lidstaten. Vervolgens moet de verlenging van de EU-begroting worden goedgekeurd door de 27 nationale parlementen. Hoewel leiders in sommige landen zoals Spanje en Italië hun steun hebben uitgesproken, valt nog te bezien hoe aantrekkelijk het idee van subsidies zal zijn voor de zogenaamde ‘zuinige vier’ (Oostenrijk, Denemarken, Zweden en Nederland). De leningen waarmee de € 500 miljard wordt gefinancierd moeten immers worden terugbetaald. Ondanks bovenstaande twijfels zijn de twee leiders ervan overtuigd dat ze een akkoord kunnen bereiken.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

A French-German Initiative for the European Recovery from the Coronavirus Crisis, Persbericht Duitse regering

Recent Posts