Grass2Grit: grassap als dooimiddel

 In Geen onderdeel van een categorie

In Noord-Holland is op vrijdag 6 maart een bijzondere fabriek op een feestelijke manier geopend. Het gaat om de eerste fabriek ter wereld waar bermgras wordt omgezet in sap voor gladheidsbestrijding en vezels voor verkeersborden en andere materiaal. Door een LIFE-subsidie van de Europese Commissie wordt momenteel een pilot uitgevoerd.

Grassap is zout

Een innovator bij de provincie Noord-Holland ontdekte bij toeval dat het sap uit gras behoorlijk zout is. TNO, Tauw, TU Delft en Universiteit Twente onderzochten hierna de mogelijkheden van het grassap, waarbij de conclusie was dat het als middel voor gladheidsbestrijding bruikbaar is. De ontwikkeling van grassap voor gladheidsbestrijding wordt uitgevoerd door Tauw en TNO.

Test op openbare weg

Na een periode van voorbereiden en testen is nu een fabriekshal geopend waar Grass2Grit gemaakt wordt. Van maart 2020 tot eind 2022 wordt op de openbare weg getest met het groene alternatief voor strooizout. Een deel van de N504, ten noorden van Alkmaar, zal gebruikt worden als proeftraject.

Bermgras als grondstof

Grass2Grit wordt gemaakt van het sap van bermgras en is een duurzaam alternatief voor strooizout. Het is een stuk milieuvriendelijker dan reguliere dooimiddelen en ruim beschikbaar, 3 procent van Nederland bestaat uit bermen. In de nieuwe fabriek wordt het gemaaide bermgras verzameld, opgewerkt en geperst, waarna grassap en grasvezels worden gescheiden. Beide grondstoffen worden hierna verwerkt tot biobased producten en voor verschillende doeleinden gebruikt.

LIFE-programma

Grass2Grit heeft in 2018 een LIFE-subsidie in de categorie ‘milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen’ ontvangen waarmee momenteel de vierjarige pilot wordt uitgevoerd. Het LIFE-programma is een financieringsinstrument van de EU voor milieu en klimaatactie dat in 1992 is opgericht. De huidige financieringsperiode 2014-2020 heeft een totaal budget van 3,4 miljard euro.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Eerste grassap-fabriek voor duurzaam strooizout geopend, Provincie Noord-Holland
Brochure Grassap, het groene alternatief voor strooizout, Grass2Grit

Recent Posts