Green Deal Going Local

 In Geen onderdeel van een categorie

Het Europees Comité van de Regio’s heeft sinds 15 december 2020 een nieuwe werkgroep: “Green Deal Going Local”. De werkgroep bestaat uit 13 lokale en regionale gekozen vertegenwoordigers die ernaar streven de steden en regio’s van de EU rechtstreeks worden betrokken bij de vaststelling, uitvoering en evaluatie van de talrijke initiatieven in het kader van de Europese Green Deal, de EU-strategie voor duurzame groei om tegen 2050 tot klimaatneutraliteit te komen.

Ambitie herstel economie en klimaat

Tjisse Stelpstra, gedeputeerde in Drenthe, is één van de dertien leden van de nieuwe werkgroep en zei: “Herstel van de economie en herstel van het klimaat zijn geen vijanden. Zo moeten we ze dus ook niet behandelen. Juist het economisch zware weer in dit Coronatijdperk maakt onze afhankelijkheid en kwetsbaarheid pijnlijk duidelijk. We moeten zeker nu prioriteit leggen bij activiteiten die zowel de economie als het klimaat versterken.”

Vertaling Green Deal naar concrete projecten en rechtstreekse financiering

De werkgroep ‘Green Deal Going Local’ moet ervoor zorgen dat zowel de Europese Green Deal als de herstelstrategie van de EU daadwerkelijk worden omgezet in concrete projecten en rechtstreekse financiering voor lokale en regionale overheden. De werkgroep begint haar werkzaamheden nu de Europese Commissie met een nieuw herstelinstrument van 750 miljard euro is gekomen en de klimaat gerelateerde onderdelen van de voorgestelde langetermijnbegroting van 1 100 miljard euro voor 2021-2027 heeft versterkt.

Door:
Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:
The European Green Deal is Going Local, Europees Comité van de Regio’s

Recent Posts