Green Lanes bij grensovergangen

 In Geen onderdeel van een categorie

Op 23 maart presenteerde de Europese Commissie een document voor de implementatie van Green Lanes. Door middel van de Green Lanes moet het vrije verkeer van goederen in de interne markt van de EU zo soepel mogelijk blijven verlopen, nu de EU te maken krijgt met grenscontroles door het coronavirus. Green Lanes bestaan uit alle (nieuwe) grenscontroleposten die zijn en worden ingericht door lidstaten op het TEN-T netwerk.

Binnengrenzen moeten open blijven

In de richtsnoeren die de Europese Commissie heeft aangenomen wordt benadrukt dat alle EU-binnengrenzen open moeten blijven voor vrachtverkeer en dat de toelevering van essentiële producten moet worden gegarandeerd. Het aangenomen document is bedoeld om lidstaten te helpen bij het implementeren van de richtsnoeren met betrekking tot de Green Lanes en in de hele EU een samenwerkingsproces op gang te brengen om ervoor te zorgen dat vracht, inclusief essentiële goederen zoals voedsel en medische benodigdheden, snel en zonder vertragingen op de plaats van bestemming komt.

Niet langer dan 15 minuten

Het passeren van deze grensovergangen, inclusief controles en gezondheidsonderzoeken van transportmedewerkers, mag niet langer dan 15 minuten duren. Lidstaten dienen actie te ondernemen om tijdelijk alle soorten  vantoegangsbeperkingen op hun grondgebied op te schorten. Transportmedewerkers moeten, ongeacht hun nationaliteit en woonplaats, de binnengrenzen kunnen blijven overschrijden.

Gezondheid

Op 16 maart publiceerde de Europese Commissie al een communicatiedocument over de te nemen Covid-19-gezondheidsmaatregelen bij grensovergangen. Het document bevat richtsnoeren voor de bescherming van de gezondheid en het behoud van de integriteit van de interne markt.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Communicatie Green Lanes, Europese Commissie
Communicatie Covid-19 guidelines, Europese Commissie

Recent Posts