Info Kit steden voor missie ‘100 Klimaatneutrale en slimme steden in 2030’ beschikbaar

 In Klimaat & Energie

De Europese Commissie heeft een Info Kit voor steden gelanceerd, waarin de Europese missie ‘100 Klimaatneutrale en slimme steden in 2030’ uitgebreid beschreven staat. Het bevat een handleiding voor steden om onderdeel te worden van deze missie.

Info Kit

De Europese Commissie heeft een Info Kit gelanceerd waarin steden meer informatie kunnen opzoeken over de missie ‘100 Klimaatneutrale en slimme steden in 2030’. De informatietool bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel helpt steden zich voor te bereiden op de aanmelding voor de missie, die vanaf half november open gaat. Het is al mogelijk voor steden om zich vervroegd in te schrijven. Het tweede gedeelte bevat een handleiding om stedelijke gebieden te helpen in hun strategie rondom klimaatneutraliteit. Dit behelst de implementatie van de missie.

Honderd klimaatneutrale steden

De Commissie heeft als missie gesteld dat in 2030, honderd steden in de EU klimaatneutraal moeten zijn. Dit moet bijdragen aan de doelstellingen van de Green Deal en het ‘Fit for 55’-pakket, die voorschrijven dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55% moet worden verlaagd en de EU uiteindelijk in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Steden kunnen hier een grote rol inspelen. Op 11 november 2021 organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een online informatiebijeenkomst over deze missie.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Mission Climate-Neutral and Smart Cities: Info Kit for cities now available – Europese Commissie

Info Kit for Cities – Europese Commissie

Meer informatie:

EU Mission: Climate-Neutral and Smart Cities – PoliticoPro

Informatie-bijeenkomst missie Klimaatneutrale steden – Europa decentraal


Recent Posts