Investeringspakket van € 280 miljoen voor LIFE-projecten

 In Geen onderdeel van een categorie

De Europese Commissie heeft een investeringspakket van meer dan € 280 miljoen voor meer dan 120 nieuwe LIFE-programmaprojecten goedgekeurd. De Commissie wees het geld toe aan projecten op het gebied van milieu en hulpbronnenefficiëntie, natuur en biodiversiteit, en milieubeheer en -informatie. De investeringen zijn gericht op het verbeteren van de Europese biodiversiteit, het verbeteren van de energie-efficiëntie in gebouwen en het verminderen van de negatieve impact van energie-intensieve industrieën op onze planeet.

Doelstellingen Green Deal

Het investeringspakket van de Europese Unie zal leiden tot totale investeringen van bijna € 590 miljoen om de doelstellingen van deze projecten op het gebied van milieu, natuur en klimaatactie te helpen realiseren. De projecten dragen bij aan het behalen van de doelstellingen van de Europese Green Deal met de ondersteuning van de EU-biodiversiteitsstrategie en het actieplan voor de circulaire economie. Ze dragen bij aan het groene herstel van de COVID-19 pandemie en helpen Europa een klimaatneutraal continent te worden tegen 2050. Een groot deel van de nieuwe LIFE-programmaprojecten zijn grensoverschrijdende projecten waarbij meerdere lidstaten betrokken zijn.

Nederlandse projecten

Onder de goedgekeurde LIFE-projecten zijn in totaal zes Nederlandse projecten met uiteenlopende doelen. Het LIFE RESILIAS project heeft als doel ecosystemen veerkrachtiger te maken tegen invasieve uitheemse soorten om de negatieve effecten op de biodiversiteit en de ecosystemen te verminderen. Het LIFE CLIMATE FOREST project werkt aan klimaatbestendige bossen voor Nederland. Een boom georiënteerd beheer moet leiden tot het verbeteren van de klimaatbestendigheid van bosecosystemen van Nederlandse bossen op zandgronden. Het project draagt onder andere bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de vergroting van de biodiversiteit. Het project LIFE Freshman draagt bij aan klimaatbestendige zoetwatervoorziening in kustgebieden, waar problemen met de zoetwatervoorziening toenemen door droogte en het binnendringen van zout water in kustgebieden. Het LIFE TERRA project is een door burgers gedreven initiatief om 500 miljoen bomen te planten in Europa, met pilotlocaties in Spanje, Nederland, Italië, Duitsland, Griekenland en Portugal. Deelnemers worden verbonden en gecoördineerd via een innovatief webplatform en app. Naast het planten van 500 miljoen bomen in vijf jaar gaat het projectteam een ​​uniek op wetenschap, technologie, techniek en wiskunde gericht educatieprogramma voor milieuduurzaamheid ontwikkelen.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

LIFE-programma: meer dan €280 miljoen aan EU-financiering voor milieu-, natuur- en klimaatactieprojecten, Europese Commissie

LIFE programme: Short summaries of projects from the LIFE 2019 call for proposals, Europese Commissie

Recent Posts