Jonge boeren geholpen bij verduurzamen bedrijf

 In Agrofood

Provincies stellen voor de vijfde keer subsidie beschikbaar voor jonge landbouwers die willen investeren in verduurzaming van hun bedrijf. Met de subsidie kunnen zij bijvoorbeeld modernere en meer duurzame installaties en machines aanschaffen.

Duurzame investeringen

De subsidie is bedoeld voor investeringen die bijdragen aan het milieu, het klimaat, dierenwelzijn, volksgezondheid, landschappelijke kwaliteit of biodiversiteit. De subsidie maakt het bijvoorbeeld mogelijk te investeren in zonnepanelen, koeienmatrassen, varkensvriendelijke vloeren en kleine windturbines.

POP3-subsidie

De regeling Jonge Landbouwers is onderdeel van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Dit is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. De provincies bepalen welke openstellingen er elk jaar zijn.

Provinciale verschillen

Deze regeling wordt door de provincies gepubliceerd en uitgevoerd. Elke provincie publiceert inhoudelijk dezelfde regeling en hetzelfde openstellingsbesluit. Wel kan per provincie het subsidieplafond verschillen. De voorwaarden vindt u op de pagina waarop u de subsidie aanvraagt. Voor een overzicht van de investeringen die uw provincie subsidiabel stelt kijkt u op de website van uw provincie. Voor het grootste deel van de provincies kunnen subsidieaanvragen gedaan worden in de periode van 2 december 2019 tot en met 7 februari 2020.

Voor meer informatie voor het aanvragen van deze of een andere subsidie kunt u terecht op de website van uw eigen provincie of op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Noord-Holland helpt jonge boeren bij verduurzamen bedrijf, Provincie Noord-Holland
5e openstelling subsidieregeling Jonge Landbouwers, Provincie Flevoland

Meer informatie:

POP3-subsidies, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) – Wegwijzer, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Recent Posts