Lancering alliantie voor Circulaire economie en efficiënt hulpbronnengebruik

 In Circulaire Economie

Op 22 februari 2021 lanceerde de Europese Unie, in samenwerking met de Verenigde Naties, de Global Alliance on Circular Economy and Resource Efficiency (GACERE). De alliantie is een van de resultaten van het EU-actieplan voor circulaire economie dat in maart 2020 door de Europese Commissie is aangenomen als onderdeel van de Europese Green Deal.

Impuls

GACERE wil een wereldwijde impuls geven aan initiatieven met betrekking tot de circulaire economie, hulpbronnenefficiëntie en duurzame consumptie en productie, door regeringen en relevante netwerken en organisaties samen te brengen.

Tot op heden hebben de Europese Unie en elf landen (Canada, Chili, Colombia, Japan, Kenia, Nieuw-Zeeland, Nigeria, Noorwegen, Peru, Rwanda en Zuid-Afrika) zich bij de alliantie aangesloten. Dit niet-bindende instrument dat politieke verbintenissen bevat gaat specifiek over het bepleiten van de overgang naar een wereldwijde circulaire economie en het bereiken van duurzame consumptie en productie.

Rapport

In aanloop naar de vijfde VN-Milieuvergadering was de lancering van een rapport, medegefinancierd door de EU, “Making Peace with Nature“, waarin de bevindingen van een aantal wereldwijde wetenschappelijke beoordelingen over het klimaat en de biodiversiteit zijn samengebracht. Volgens het rapport kan de wereld haar relatie met de natuur veranderen en samen de klimaat-, natuur- en vervuilingscrisis aanpakken om een duurzame toekomst veilig te stellen en toekomstige pandemieën te voorkomen. Het rapport benadrukt ook dat COVID-19-herstelplannen een onmisbare kans zijn om in de natuur te investeren en tegen 2030 een netto nul emissie te bereiken.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

EU launches Global Alliance on Circular Economy and Resource Efficiency, Europese Commissie

Making Peace with Nature, Verenigde Naties


Recent Posts