LIFE Programma vraagt om uw mening

 In Geen onderdeel van een categorie

Het LIFE-programma is bezig met het ontwikkelen van het meerjarenwerkprogramma voor de periode 2021-2024. De algemene doelstellingen van het LIFE-programma na 2020 zijn voorlopig overeengekomen. In een consultatie hoort het LIFE-programma graag uw wensen.

Praat mee over de toekomst van het LIFE-programma

De gerichte raadpleging over de toekomst van het LIFE-programma is geopend en alle geïnteresseerde burgers en organisaties worden aangemoedigd om hun mening te geven over de prioriteiten, strategieën en uitvoering ervan. Met deze feedback zal rekening worden gehouden bij de voorbereiding van het meerjarig werkprogramma voor LIFE. Het invullen van de vragenlijst duurt niet langer dan 20-25 minuten en is mogelijk tot 27 april.

Informatieve videoconferentie

De informatiesessie over de LIFE-oproep van 2020 zal betrekking hebben op belangrijke wijzigingen in het programma in vergelijking met voorgaande jaren. De belangrijkste onderwerpen zijn Milieutechnologieën en oplossingen inclusief water, afval, luchtkwaliteit, bodem, bos, gezondheid, aanpassing aan klimaatverandering, beperking van klimaatverandering, natuurbehoud en biodiversiteit.

De LIFE-oproep tot het indienen van projectvoorstellen voor 2020 zal in april worden gelanceerd en op de LIFE-website worden gepubliceerd. Het evenement is open voor potentiële aanvragers die projectvoorstellen willen presenteren over groene technologie, natuurbescherming en klimaatactie.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Targeted consultation on the future of the LIFE Programme, Europese Commissie
LIFE Information and Networking Day, Europese Commissie

Recent Posts