Met de VS aan haar zijde, maakt de EU grote, groene beloftes

 In Agrofood, Klimaat & Energie

Aan de vooravond van en tijdens de Klimaatconferentie van Glasgow 2021 (COP26) hebben de Verenigde Staten en de Europese Unie grote beloftes gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan. Zo initieerden ze de Global Methane Pledge om de wereldwijde methaanuitstoot te beperken en lanceerden ze een gezamenlijk platform voor duurzame landbouw.

Methaanemissies terugbrengen

Tijdens de Klimaatconferentie van Glasgow 2021 (COP26) hebben de Verenigde Staten en de Europese Unie een initiatief gelanceerd om de wereldwijde methaanemissie terug te dringen, de zogenaamde Global Methane Pledge. Met deze belofte hopen zij te voorkomen dat de aarde met meer dan 1,5C° opwarmt. Het terugdringen van de uitstoot van methaan wordt als een van de meest effectieve manieren gezien om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Naast de VS en de EU hebben 103 andere landen zich aangesloten bij de belofte om de uitstoot van methaan in 2030 met dertig procent te verminderen ten opzichte van 2020. De landen die zich hebben gecommitteerd aan het initiatief vertegenwoordigen zeventig procent van de totale wereldeconomie. Wereldwijd hebben filantropen 328 miljoen dollar beschikbaar gesteld om de uitvoering van de Pledge te ondersteunen.  

Platform voor duurzame landbouw

Op de vooravond van COP26 hebben de VS en de EU een gezamenlijk platform voor duurzame landbouw gelanceerd, met als doel om landbouw klimaatvriendelijker en duurzamer te maken. Binnen dit trans-Atlantische platform wordt informatie uitgewisseld tussen de VS (Departement voor Landbouw) en de EU (Directoraat-Generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling) om samen naar effectieve oplossingen te zoeken voor het verduurzamen van de landbouw. Dit moet onder meer armoede, honger en klimaatverandering tegengaan. Voorheen hanteerden de VS en de EU rivaliserende aanpakken om landbouw te vergroenen; dit initiatief lijkt dat te willen tackelen. Over de verdere invulling of uitwerking van het platform is momenteel nog niet veel bekend.

Klimaatconferentie

De COP26 is een twee-weken durende, internationale klimaattop van de Verenigde Naties, georganiseerd in Glasgow. 115 wereldleiders komen samen om na te denken over oplossingen voor het klimaatprobleem. De VS heeft haar excuses aangeboden voor het zich terugtrekken uit de klimaatakkoorden van Parijs en zich opnieuw gecommitteerd om de verwarming van de aarde te limiteren met maximaal 1,5C°. Dit lijkt onder meer ruimte te hebben gegeven aan de VS en de EU om de samenwerking op te zoeken.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Launch by United States, the European Union, and partners of the Global Methane Pledge to Keep 1.5C within reach – Europese Commissie

EU-US joint press statement – Europese Commissie

Meer informatie:

At COP26, more than 100 countries commit to reducing methane emissions – PoliticoPro

EU and US launch joint platform for greener farming – PoliticoPro

US rejoins coalition pushing for 1.5 degrees Celsius goal at COP26 – PoliticoPro


Recent Posts