Nederland in de spotlight: werkbezoeken Europees Comité van de Regio’s in provincies

 In Duurzame & Gezonde Leefomgeving, Klimaat & Energie, Regionale Economie

In september ontvingen de provincies Zeeland en Overijssel delegaties van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR). De Oosterscheldekering en de Statenzaal in Zwolle waren het toneel voor de werkbezoeken van de commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie (ENVE) en de commissie Economisch Beleid (ECON). Het waren waardevolle dagen waarin de kracht van de Nederlandse provincies voor de Europese Unie extra werd benadrukt!

Zeeland: zeespiegelstijging, watermanagement en klimaatverandering

Op 15 en 16 september 2022 brachten de leden van de ENVE-commissie van het CvdR een bezoek aan de provincie Zeeland. Het thema van het werkbezoek was “Zeespiegelstijging: uitdagingen en kansen”. Donderdagavond 15 september stond in het teken van de expositie “Here comes the flood” van Rem van den Bosch, Zeeuws kunstenaar. De gevolgen van zeespiegelstijging zijn zo actueel in Zeeland, dat deze terug te zien zijn in de Zeeuwse kunst.

Groepsfoto van de ENVE-delegatie tijdens het werkbezoek aan de provincie Zeeland.
Groepsfoto van de ENVE-delegatie tijdens het
werkbezoek aan de provincie Zeeland.

Op vrijdag 16 september bezocht de ENVE-delegatie het Deltapark Neeltje Jans om de meer te leren over de watersnoodramp van 1953. Een bezoek in het hart van de Oosterscheldekering, onder begeleiding van ervaren ingenieurs, toonde de ENVE-leden dat Zeeland wereldleider is in watermanagement. De dijken en de stormvloedkering bieden niet enkel een beveiliging, maar bepalen ook verandering in de biodiversiteit. Het is deze kennis die Zeeland een unieke positie geeft in de Europese Unie.

Innovatief omgaan met de zeespiegelstijging en klimaatverandering is van groot belang. Dit belang kwam terug in het bezoek van de ENVE-leden aan Seafarm, een duurzame viskwekerij waar milieu en diervriendelijkheid het uitgangspunt zijn. Bedrijven zoals Seafarm zijn het levende bewijs van vernieuwend onderzoek en vernieuwde productiemethoden en zijn onmisbaar voor de toekomst.

Overijssel: innovatiecapaciteit, het mkb en de industrie

Op 22 en 23 september 2022 was de Statenzaal van de provincie Overijssel de ontmoetingsplek voor de ECON-commissie van het CvdR. De externe ECON-bijeenkomst stond in het teken van het mkb en de impact van de oorlog in Oekraïne. Lokale en regionale leiders bespraken hoe zij het mkb kunnen helpen de impact van de oorlog, waaronder de stijgende energieprijzen en tekorten aan grondstoffen, te verzachten en de innovatiecapaciteit van bedrijven te vergroten om de doelstellingen van de groene en digitale transities te behalen.

Eddy van Hijum, Gedeputeerde van de provincie Overijssel en portefeuillehouder Economie, tijdens de ECON-vergadering in Zwolle.

De gastheer van het evenement, Eddy van Hijum, Gedeputeerde van de provincie Overijssel en portefeuillehouder Economie, benadrukte: “In Nederland is bijna 70% van de bedrijven een familiebedrijf, waarvan het aandeel in Overijssel nog groter is. Mkb- en familiebedrijven kunnen samen met overheden en kennisinstellingen een voortrekkersrol vervullen bij de aanpak van grote maatschappelijke uitdagingen. In Overijssel hebben we veel inspirerende voorbeelden van kleine bedrijven die oplossingen creëren voor een slimme en duurzame industrie.”

De ECON-leden kregen een rondleiding door Hanzestad Zwolle en bezochten best practices, zoals Koninklijke Van Wijhe Verf, een lokaal familiebedrijf dat koploper is in de groene transitie, en Perron038, het innovatiecentrum voor de maakindustrie in de regio Zwolle, welke samenwerking op innovatieprojecten tussen hightechbedrijven en kennis- en onderzoeksinstellingen faciliteert.

Door:

Johanna Neyt, Huis van de Nederlandse Provincies

Joyce Kolman, Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts