Nederlandse politiek blijft worstelen met EU-landbouwtargets rondom stikstof

 In Agrofood, Klimaat & Energie

Het hoofdpijndossier over de stikstofuitstoot binnen de Nederlandse landbouw zet door. Ondanks grote druk vanuit de EU om emissies terug te dringen, slaagt de Nederlandse politiek er niet in om het eens te worden over de aanpak van stikstof. Dit blijkt uit de formatieonderhandelingen tot nu toe.

Formatie perikelen

De problemen rondom de stikstofuitstoot in Nederland zijn nog niet verholpen en blijven de formerende politieke partijen verdelen. Met de EU op haar dak, moet de Nederlandse politiek het snel eens worden over een nieuw beleid rondom stikstof, maar dit wil nog niet lukken. Volgens de Europese afspraken moet Nederland haar stikstofemissies met 70 procent verminderen vóór 2035. Met 3.8 miljoen koeien, 12 miljoen varkens en 102 miljoen kippen, betekent dit mogelijk dat de veestapel zal worden gehalveerd. Uit de gelekte formatiestukken tussen VVD en CDA blijkt dat zij open staan om een fonds van €14 en €19 miljard op te zetten om boeren uit te kopen. In het eerder naar buiten gekomen, gezamenlijk formatiestuk van VVD en D66 werd echter niets genoemd over de stikstofproblematiek. De verwachting is dat de meningsverschillen aanhouden en het coalitieakkoord hierdoor nog op zich laat wachten.

Europese doelstellingen

In 2019 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat Nederland onvoldoende deed om de stikstofemissies terug te brengen tot de toegestane, Europese marges. Hierop volgde een uitspraak van de Raad van State, waardoor alle grote woningbouwprojecten werden stilgelegd. Dit moest verdere stikstofuitstoot voorkomen, aangezien dit in strijd zou zijn met Europese regelgeving. Nederland is niet het enige land dat worstelt om te voldoen aan de Europese landbouwtargets rondom stikstof. In België werd begin 2021 een pluimveehouderij vernietigd nadat de emissies veel hoger bleken te zijn dan toegestaan. In Denemarken en Duitsland ziet het er ook niet rooskleurig uit. Deze landen hebben geen solide plan van aanpak om de uitstoot terug te dringen en zo aan de Europese regels te voldoen. Daarom wordt er met grote belangstelling naar Nederland gekeken, dat naar verwachting het eerste Europese land is waar een nieuw stikstofbeleid wordt geïmplementeerd.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Political animals: Dutch parties stuck over livestock – PoliticoPRO

Meer informatie:

Legpuzzel met formatiestukken: deze kant willen de partijen op – NOS


Recent Posts