Ontwikkeling NL Space Campus

 In Digitalisering, Regionale Economie

Op een Noordwijks bedrijventerrein wordt binnenkort een volwaardige ruimtevaartcampus gerealiseerd, die zich positioneert als een Europese Space Hub in de internationale ruimtevaartsector en de sectoren die baat kunnen hebben bij op ruimtevaart gebaseerde oplossingen. Het terrein gaat plaats bieden aan grote (internationale) spelers én aan start-ups en kennisinstellingen.

Gefaseerde groei

De Europese Space Campus zal gefaseerd groeien. Klein, lean en mean beginnen om vervolgens stap voor stap verder te groeien en te bouwen aan een volwaardige campus. De nieuwe stappen hebben gevolgen voor het campusterrein en voor het ecosysteem dat er omheen gaat ontstaan. In de ‘Regiodeal ESTEC en Space Campus Noordwijk’ is de ambitie geformuleerd om het Space Business Park te transformeren en daarmee het European Space Research and Technology Centre (ESTEC) sterker te verbinden aan het Nederlandse space ecosysteem.

Platformfunctie

In 2020 is een strategisch meerjarenplan vastgesteld voor NL Space Campus en is er gestart met de community building en is er een samenwerking met de Leiden-Delft-Erasmus universiteiten aangegaan. De Campus is een platform waar overheden, kennisinstellingen en bedrijven intensiever en slimmer met elkaar samen kunnen werken.  De campus heeft potentie om uit te groeien tot een hotspot voor innovatie in de toepassing van ruimtevaarttechnologie en ruimtevaartdata.

Regiodeal

De doorontwikkeling van de Space Campus is mede mogelijk dankzij de Regiodeal waarbij het Rijk 15 miljoen euro investeert in een International Meeting Facility op ESTEC. Daarnaast investeren de provincie Zuid-Holland (8 miljoen) en de gemeente Noordwijk (3 miljoen) stevig mee in de campusontwikkeling.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Van Noordwijks bedrijventerrein naar internationale hotspot voor de ruimtevaart: NL Space Campus, Innovation Origins

Meer informatie:

Regiodeal ESTEC en Space Campus Noordwijk, Rijksoverheid

NL Space Campus, stichting Space Campus Noordwijk

European Space Research and Technology Centre (ESTEC), European Space Agency


Recent Posts