Onvoldoende vermindering emissie-intensiteit broeikasgassen door transport

 In Klimaat & Energie

De vermindering van de emissie-intensiteit van broeikasgassen door transportbrandstoffen is te laag gebleken, aldus de Europese Commissie. Ten opzichte van 2010 moest de gemiddelde emissie-intensiteit in 2020 met minstens zes procent zijn gedaald in de EU. Nederland haalde dit streven ternauwernood, samen met enkel Zweden en Finland.

Emissie-intensiteit blijft te hoog

De EU heeft nog steeds een te hoge emissie-intensiteit van broeikasgassen door transportbrandstoffen, zo concludeert de Commissie in haar rapport. In 2020 zou de emissie-intensiteit  zes procent moeten zijn gedaald ten opzichte van 2010, maar dit is met een gemiddelde vermindering van vier procent niet gelukt. Zweden en Finland doen het goed, met respectievelijk een vermindering van ongeveer achttien en acht procent. Nederland tikt de zes procent net aan, verder gaan alle lidstaten onder de lat door. Daarbij is het ook nog een iets vertekend beeld, omdat er sinds de coronapandemie aanzienlijk minder is uitgestoten. Zo verminderde de emissie-intensiteit tussen 2019 en 2020 gemiddeld met 10 procent in de EU. De Commissie verwacht dat zodra de pandemie over is, de emissie-intensiteit minder snel zal afnemen als er niets gebeurd. Wegverkeer is namelijk nog steeds de twee-na grootste bron van uitstoot in de EU. Er is dus reden tot zorg.

Vervolg

Afgelopen zomer publiceerde de Commissie de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie, waarin een voorstel stond om de emissie-intensiteit van broeikasgassen door transportbrandstoffen met dertien procent te laten dalen in 2030, ten opzichte van 2010. De EU vreest dat de uitstoot te weinig zal dalen om de klimaatdoelen te halen en uit daarom de noodzaak voor aanvullende maatregelen. Dit kan inhouden dat lidstaten worden aangemoedigd om het wegverkeer meer elektrisch te maken en het gebruik van biobrandstoffen meer te stimuleren. Daarbij gaat de EU er strenger op toezien dat de zes procent vermindering na 2020 nu echt wordt behaald door alle lidstaten. Dit wil de Commissie doen door lidstaten nauwgezet te monitoren en ze te verplichten om te rapporteren over de stand van zaken.

Door

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron

Quality of petrol and diesel fuel used for road transport in the European Union (Reporting year 2019) – Europese Commissie


Recent Posts