Openbare raadpleging EU-klimaatambitie 2030

 In Klimaat & Energie

De Europese Commissie vraagt belanghebbenden en burgers om hun mening te geven over de verhoging van de EU-klimaatambitie voor 2030 en over de acties die nodig zijn voor een vermindering van de broeikasgasemissies. In september zal de Europese Commissie een plan presenteren om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te verhogen.

Onderdeel van de Europese Green Deal

Het plan dat de Europese Commissie in september 2020 zal presenteren is onderdeel van de Europese Green Deal. In het plan zal de Commissie voorstellen om de huidige doelstelling van de EU voor 2030, een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 40%, te verhogen tot ten minste 50% vergeleken met de emissieniveaus van 1990. De Commissie zal ook voorstellen om de nieuwe doelstelling in Europese wetgeving om te zetten. In eerste instantie door een wijziging van de onlangs voorgestelde Europese klimaatwet, later door nieuwe wetgevingsvoorstellen. De Europese Commissie wil de doelstellingen voor 2030 naar boven bijstellen om de weg naar een klimaatneutraal continent in 2050 geleidelijker te laten verlopen.

Betrokkenheid

De Commissie ziet in dat een grotere klimaatambitie meer betrokkenheid en actie vereist op het gebied van alle economische sectoren, burgers, autoriteiten en het maatschappelijk middenveld. In de oproep voor input geeft de Commissie aan dat het ontwerpen van beleid op een verantwoorde manier moet gebeuren, rekening houdend met een sociaal evenwichtige, betaalbare, rechtvaardige en kennis gestuurde transitie.

Input

Belanghebbenden en burgers kunnen door middel van een openbare raadpleging gedurende 12 weken een mening geven of een bijdrage doen. Input in de vorm van beknopte standpuntnota’s, beleidsnota’s, sectorale roadmaps en studies worden door de Commissie verwelkomd. De online raadpleging is 12 weken open van 31 maart tot 23 juni 2020.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Openbare raadpleging Klimaatdoelstellingsplan 2030, Europese Commissie

Recent Posts