Oproep aanmeldingen initiatief verjongende politiek

 In Geen onderdeel van een categorie

Het Congres van lokale en regionale overheden bij de Raad van Europa roept Europese jongeren op zich aan te melden voor het “Rejuvenating politics” initiatief. Het Congres zal per lidstaat één jong iemand uitnodigen twee maal naar Straatsburg te komen als jeugdafgevaardigde en deel te nemen aan twee sessies.

Congres van lokale en regionale overheden

Het congres is een pan-Europese politieke vergadering. De 648 leden zijn onder andere regionale of gemeenteraadsleden, burgemeesters en presidenten van regionale overheden en vertegenwoordigen autoriteiten in 47 verschillende Europese landen. Het Congres heeft de taak om lokale en regionale democratie te bevorderen, het bestuur te verbeteren en het zelfbestuur van de autoriteiten te versterken. Tweemaal per jaar komt het congres in Straatsburg bijeen voor een plenaire zitting

Het congres is een pan-Europese politieke vergadering. De 648 leden zijn onder andere regionale of gemeenteraadsleden, burgemeesters en presidenten van regionale overheden en vertegenwoordigen autoriteiten in 47 verschillende Europese landen. Het Congres heeft de taak om lokale en regionale democratie te bevorderen, het bestuur te verbeteren en het zelfbestuur van de autoriteiten te versterken. Tweemaal per jaar komt het congres in Straatsburg bijeen voor een plenaire zitting

Jeugdparticipatie

Sinds 2014 nodigt het congres jongeren met verschillende achtergronden uit om deel te nemen aan de sessies in Straatsburg, om hun stem te laten horen tijdens de debatten. Sinds 2016 moeten jeugdafgevaardigden als integraal onderdeel van hun deelname hun eigen projecten op lokaal en regionaal niveau ontwikkelen. Deelname is voor jongeren is een unieke kans om internationale ervaring op te doen, deel uit te maken van een diverse groep jonge activisten, te netwerken en impact te maken door de debatten vanuit een jeugdperspectief te stimuleren, waardoor de betrokkenheid van het Congres bij de jeugd wordt benadrukt en versterkt.

Deelnemen

Voorafgaand aan elke sessie wordt een voorbereiding van één dag gehouden. Deze dag is niet bedoeld als een training maar om jongerenafgevaardigden vertrouwd te maken met het Congres en zijn werkzaamheden.

De deadline voor aanmelding om deel te nemen aan dit initiatief is 3 januari 2020. Na een evenwichtige selectieprocedure zullen alle kandidaten op 31 januari 2020 worden geïnformeerd.

Raadpleeg onderstaande links voor meer informatie over het gewenste profiel en de procedures voor deelname.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Call for applications for young people, Raad van Europa

Meer informatie:

Congres van locale en regionale overheden, Raad van Europa
Youth delegates, Raad van Europa

Recent Posts