Oproep CEF Transport MAP 2020

 In Mobiliteit

De oproep tot het indienen van voorstellen voor het CEF Transport MAP voor 2020 is gepubliceerd met een totaal budget van € 200 miljoen. Deze oproep is bedoeld voor projecten die “knelpunten wegnemen, de interoperabiliteit van het spoor verbeteren, ontbrekende schakels overbruggen en in het bijzonder grensoverschrijdende trajecten verbeteren”.

De beoogde acties moeten bijdragen tot de voltooiing van vooraf vastgestelde projecten op de kernnetwerkcorridors en op de andere delen van het kernnetwerk (spoorwegen, binnenwateren, wegen, zee- en binnenhavens).

De algemene doelstelling van deze oproep is om de uitvoering van TEN-T-kernnetwerkprojecten voor te bereiden door studies te ondersteunen en de nodige voorbereidende stappen voor de komende infrastructuurwerken aan te pakken. Deze stappen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op technisch ontwerp, vergunningsprocedures en voorbereiding van het aanbestedingsproces.

De deadline voor deze oproep ligt op 22 maart 2021. Kijk voor meer informatie op de website van 2020 CEF Transport MAP Call.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts