Oproep om ontwikkeling van plattelandsgebieden te waarborgen

 In Geen onderdeel van een categorie

Op 12 november kwamen het Europees Comité van de Regio’s (CvdR), leden van het Europees Parlement en de internationale vereniging Rurality – Environment – Development (R.E.D.) samen op een conferentie in Brussel. Hier werden de specifieke behoeften van plattelandsgebieden na 2020 besproken. De organisaties drongen er bij de Europese Commissie op aan om in haar toekomstige wetgevingsvoorstellen rekening te houden met de specifieke kenmerken van deze gebieden. Daarnaast vroegen ze om deze gebieden voldoende financiering te bieden, in het kader van Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI).

Erkenning diversiteit essentieel

Gérard Peltre, voorzitter van R.E.D., merkt op dat erkenning van de diversiteit van plattelandsgebieden op het gebied van ontwikkelings- en innovatiehubs essentieel is voor het bereiken van de doelstellingen van de EU op het gebied van territoriale cohesie, die voortbouwen op de Europese plattelandsagenda. De partijen benadrukten dat de erkenning nodig is om de grote sociale, klimaat gerelateerde en andere uitdagingen voor Europa aan te gaan, in een wereld die radicale verandering ondergaat.

Gebrek aan financiële betrokkenheid

Uit de meest recente cijfers blijkt dat er een gebrek aan financiële betrokkenheid is bij plattelandsgebieden, waardoor de invoering van een operationeel strategisch en financieel kader nog urgenter is. Op de conferentie werd betoogd dat de toekomstige inspanningen voor een Europese plattelandsagenda afhangen van de steun van organisaties zoals het CvdR en de inzet van de lidstaten en de Europese Commissie.

Onevenwichtigheid tussen plattelandsgebieden en steden

De aanwezige partijen stellen dat er snel een antwoord moet worden gevonden op de onevenwichtigheid tussen plattelandsgebieden en steden. De samenwerking tussen plattelandsgebieden en de landbouw moet volgens hen ook worden geïntensiveerd. Zij waren van mening dat landelijke, bergachtige en afgelegen gebieden in de volgende programmeringsperiode van het cohesiebeleid weer centraal moeten staan. Plattelandsgebieden moeten dezelfde kansen krijgen voor het ontplooien van de initiatieven als stedelijke gebieden.

Resolutie Europees Parlement

Het Europees Parlement nam in oktober 2018 al een resolutie aan over de specifieke behoeften van plattelandsgebieden. In het voorstel werd opgeroepen tot coördinatie van het Europese beleid om de ontwikkeling van plattelandsgebieden te waarborgen. Er werd opgeroepen de economische, ecologische en sociale uitdagingen aan te gaan waarmee alle Europese regio’s, en met name plattelandsgebieden, worden geconfronteerd. Het CvdR sluit zich aan bij deze eisen, die cruciaal zijn voor de plattelandsontwikkeling in de periode van 2021 tot 2027.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

European Parliament resolution of 3 October 2018 on addressing the specific needs of rural, mountainous and remote areas (2018/2720(RSP)), Europees Parlement
Advies hervorming GLB, Europees Comité van de Regio’s
European decision-makers and local and regional governments call for European policies to give greater support to rural areas, Europees Comité van de Regio’s

Meer informatie:

Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI)
Rurality – Environment – Development (R.E.D.)

Recent Posts