Oproep tot indienen voorstellen in het kader van de Europese Green Deal

 In Geen onderdeel van een categorie

De Europese Commissie heeft op 17 september een oproep bekend gemaakt tot het indienen van voorstellen ter waarde van 1 miljard euro voor onderzoeks- en innovatieprojecten waarmee de klimaatcrisis wordt aangepakt en die bijdragen aan de bescherming van de unieke ecosystemen en biodiversiteit van Europa.

Resultaten

De oproep van de Commissie wordt in het kader van Horizon 2020 gefinancierd en moet het herstel van de Europese Unie van de coronacrisis stimuleren door groene uitdagingen om te zetten in innovatiekansen. Deze oproep in het kader van de Green Deal verschilt op belangrijke punten van eerdere oproepen in het kader van Horizon 2020. De oproep streeft ernaar duidelijke en waarneembare resultaten te bereiken op de korte en middellange termijn. Er zijn minder acties, maar ze zijn meer gericht, groter en zichtbaarder, en de nadruk ligt op snelle schaalbaarheid, verspreiding en toepassing.

Europese onderzoeks- en innovatiedagen

Tijdens de virtuele Europese onderzoeks- en innovatiedagen van 22 tot en met 24 september 2020 zal een Horizon 2020 Green Deal Call Info Day & Brokerage event worden georganiseerd.

Er wordt verwacht dat de geselecteerde projecten in het najaar van 2021 van start gaan. De uiterste datum voor de indiening van voorstellen is 26 januari 2021.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van de Europese Green Deal, Europese Commissie

Meer informatie:

Factsheet European Green Deal call, Europese Commissie

Onderzoek en innovatie voor de Europese Green Deal, Europese Commissie

Europese onderzoeks- en innovatiedagen, Huis van de Nederlandse Provincies

Recent Posts