Input gevraagd voor ‘’Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit’’

 In Mobiliteit

Het Europees Comité van de Regio’s stelt een advies op over de Europese “Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit”. Voor dit advies is Robert van Asten (NL/RE), wethouder van Den Haag, aangewezen als rapporteur.

Begin december 2020 publiceerde de Europese Commissie de Europese Strategie voor Duurzame en Slimme Mobiliteit. Die strategie vormt het nieuwe Europese beleidskader voor de transportsector, in de verlenging van de Green Deal. Momenteel wordt hieraan gewerkt in het Europees Comité van de Regio’s.

Robert Van Asten vraagt relevante belanghebbenden hun standpunt over de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit te delen. De volgende vragen kunnen in overweging worden genomen:

De strategie en stedelijke en interstedelijke mobiliteit

  • Welke doeltreffende stimulansen kunnen lokale en regionale overheden gebruiken om gedragsveranderingen met betrekking tot de keuze van vervoer aan te moedigen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat eenvoudige duurzame vormen van stedelijke mobiliteit, zoals fietsen en lopen, in de plannen niet buiten beschouwing worden gelaten en dat ook de peri-urbane en plattelandsomgeving over de stadsgrenzen heen met elkaar in verbinding worden gebracht?
  • Wat zijn uw ervaringen met plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit (SUMP’s)?
  • Hoe ziet u de relatie tussen SUMP’s en regionale mobiliteitsplannen? Wat zou volgens u de geschikte schaal zijn?
  • Hoe kan de strategie een antwoord bieden op de bredere uitdagingen en kan een SUMP daarbij helpen?

Ondersteuning van stedelijke en regionale mobiliteit: EU-financiering

  • Hoe kan de operationalisering van de financiële instrumenten worden verbeterd om ze toegankelijk te maken voor alle autoriteiten (in termen van subsidiariteit uitvoerbaarheid van de aanvraagprocedure)?
  • Bent u voorstander van het idee om steden en regio’s te gebruiken als proeftuinen voor de overgang naar mobiliteit en hoe kan dit worden gekoppeld aan het Europese niveau (de strategie)?

Ondersteuning van stedelijke en regionale mobiliteit: EU-beleidsmaatregelen

  • Hoe kan het EU-beleid steden en regio’s ondersteunen bij de mobiliteitstransitie, waarbij het niet alleen gaat om het duurzamer maken van bestaand vervoer?
  • Hoe kan de EU ervoor zorgen dat overheden en bedrijven beter samenwerken bij beleidsvraagstukken?

Het wordt erg op prijs gesteld als u uw opmerkingen en/of standpunten over dit onderwerp zo spoedig mogelijk per e-mail naar het COTER-secretariaat van het Comité van de Regio’s stuurt: coter@cor.europa.eu.

Door:

Maud de Jong, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Sustainable and Smart Mobility Strategy, Europees Comité van de Regio’s 

Meer informatie:

Commissie presenteert duurzame en slimme mobiliteitsstrategie, Huis van de Nederlandse Provincies

A fundamental transport transformation: Commission presents its plan for green, smart and affordable mobility, Europees Comité van de Regio’s


Recent Posts