Oproep voor nieuwe projectvoorstellen LIFE-programma 2020

 In Geen onderdeel van een categorie

De Europese Commissie heeft een oproep voor het indienen van projectvoorstellen in het kader van het LIFE-programma 2020 gelanceerd. De Commissie heeft maatregelen genomen om het indienen van voorstellen tijdens de coronacrisis gemakkelijker te maken, zoals het verlengen van de termijnen.

Sub-programma’s

Het LIFE-programma is onderverdeeld in twee sub-programma’s, één voor milieu (75% van de totale begroting) en één voor klimaatverandering (25% van de begroting). Er is dit jaar meer dan € 450 miljoen gereserveerd voor projecten binnen het LIFE-programma, dat bijdraagt aan de uitvoering van de Europese Green Deal.

Oproep

De oproep tot het indienen van voorstellen bevat tijdschema’s en aanvraagpakketten, gerangschikt per projecttype en sub-programma. Raadpleeg de webpagina’s voor algemene informatie over wie projectvoorstellen kan indienen, hoe een aanvraag werkt, richtlijnen voor subsidieovereenkomsten en veelgestelde vragen.

De verlengde termijnen voor het indienen van de verschillende projectvoorstellen zijn te vinden op deze webpagina.

Virtuele informatiedag

De Europese Commissie organiseert op 30 april 2020 een virtuele informatiedag over de oproep voor projectvoorstellen voor het LIFE-programma in 2020. Het evenement is toegankelijk voor potentiële aanvragers die projectvoorstellen presenteren over groene technologie, natuurbescherming en klimaatactie. Geïnteresseerde partijen kunnen zich via deze website van Europese Commissie registreren. De opname en de presentatie van de informatiedag worden na afloop geüpload voor latere raadpleging.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Calls for proposals, Europese Commissie

EU LIFE informatie- en netwerkdag, Europese Commissie

Recent Posts