Het Huis van de Nederlandse Provincies

De twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) stichtten in 2000 het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Voor een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging in de Europese Unie is het van cruciaal belang om samen te werken en om zo proactief mogelijk te handelen. Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel.

Dossiers

De bestuurlijke agenda’s van de twaalf provincies en het IPO, evenals de actuele Europese beleidsontwikkelingen zijn leidend voor de gezamenlijke prioritering van de provincies en daarmee voor de gezamenlijke dossiers van het HNP. Provincies hebben in de gezamenlijke dossiers meestal een directe verantwoordelijkheid bij de uitvoering van Europese beleid en bepaalde Europese programma’s. Het aantal initiatieven, de onderwerpen, de complexiteit van het Europees beleidsproces en de Europese besluitvorming vragen om selectie en prioritering.

Nieuws

Het verkiezingsdebat, georganiseerd door Brusselse Nieuwe en het Huis van Nederlandse Provincies, zit erop. Woensdagmiddag 15 februari 2023 gingen zeven ...
Vrachtwagens, stadsbussen, touringcars en aanhangwagens moeten vanaf 2030 verplicht minder CO2 uitstoten dan aanvankelijk besloten. De Europese Commissie heeft strengere ...
De 153e plenaire zitting van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) vond plaats van 8 tot met 9 februari ...
Nederland kan op Europese steun rekenen voor grensoverschrijdende treinverbindingen. Twee Nederlandse spoornetwerken zijn geselecteerd als onderdeel van een EU-brede pilot ...
De vierde en laatste aflevering van de podcast “Provincies: Bestemming Brussel!” over de Provinciale Statenverkiezingen van 2023 is uit. In ...
Hoe is de digitale weerbaarheid van uw regio? Het Comité van de Regio’s (CvdR) is een onderzoek gestart naar de ...

Nieuwsbrief

Wilt u de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor de Nederlandse provincies, gemeenten, en waterschappen meekrijgen? Het Huis van de Nederlandse Provincies schrijft samen met Kenniscentrum Europa decentraal elke week de Europese Ster – dé Europese nieuwsbrief voor decentrale overheden.