Parlement en Raad akkoord met EU-jaarbegroting 2022

 In Agrofood, Digitalisering, Klimaat & Energie, Regionale Economie

Het Europees Parlement en de Raad zijn akkoord gegaan met de EU-jaarbegroting van 2022. Daarbij heeft het Parlement een extra 479.1 miljoen weten te verkrijgen voor beleidsprogramma’s die bijdragen aan het herstel van Europa, ten opzichte van het oorspronkelijke Commissievoorstel.

Extra geld voor Europees herstel

Het Parlement en de Raad zijn beide akkoord met de EU-jaarbegroting van 2022. De begroting voor 2022 is de grootste jaarbegroting van de EU tot nu toe, met €169,5 miljard aan vastleggingen (kosten van juridische verplichtingen aangegaan tijdens het financiële jaar) en €170.6 miljard aan betalingen (uitbetalingen tijdens het financiële jaar). Dat is €479.1 miljoen meer dan het aanvankelijke voorstel van de Commissie, met dank aan het Parlement. Deze extra som geld is bedoeld om beleidsprogramma’s te ondersteunen die bijdragen aan het herstel van Europa uit de coronapandemie, zoals onder meer Horizon Europe, Erasmus+, EU4Health en het Interne Markt programma. Beleidsprogramma’s rondom economie, klimaat en innovatie kunnen op het meeste geld rekenen. Zo wordt er €49.7 miljard vrijgemaakt voor investeringen in economische, sociale en territoriale cohesie, €53.1 miljard voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid en €12.2 miljard voor innovatieprogramma’s binnen Horizon Europe zoals digitalisering, energie en klimaat.

Groen, digitaal en veerkrachtig Europa

Voorafgaand aan de officiële vaststelling, bereikten het Parlement en de Raad al een informeel politiek akkoord over de EU-jaarbegroting. Nu de begroting is goedgekeurd, komen de middelen vrij voor de EU om daadwerkelijk respons te bieden aan de coronapandemie, het duurzaam herstel en de bescherming van nieuwe banen. Dit staat los van het EU-herstelfonds, wat ook nog eens €143.5 miljard bevat. Hiermee wordt navolging gegeven aan de prioriteiten van de Commissie-Von der Leyen, voor een groener, digitaler en veerkrachtiger Europa.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

EU-begroting 2022 goedgekeurd: meer investeren voor een sterk herstel – Europees Parlement

Meer informatie:

EU Budget 2022 deal: investing more for a strong recovery – Europees Parlement

Commissie tevreden over akkoord EU-jaarbegroting 2022 – Europese Commissie


Recent Posts