Proef met zelfrijdende vrachtwagens op Zeeuwse wegen

 In Geen onderdeel van een categorie

In Zeeland wordt binnenkort een proef gestart met zelfrijdende vrachtauto’s op de openbare weg, een primeur in Nederland. Tijdens de testperiode van drie jaar rijden de trucks op een traject van ruim drie kilometer. Het project is van belang in technologisch opzicht, maar ook gezien het chauffeurstekort en het feit dat het steeds drukker wordt op de weg.

Samenwerking Zeeland Connect

De proef met zelfrijdende vrachtwagens is een initiatief van Zeeland Connect, een netwerk van ondernemers, onderwijs en overheden dat de logistieke positie van Zeeland wil versterken. Zeeland Connect is onderdeel van het project Living Lab Autonoom Transport Zeeland. Het samenwerkingsverband Zeeland Connect heeft subsidie gekregen voor twee innovatieve projecten. De zelfrijdende vrachtwagens en een project om bedrijven te helpen over te stappen naar een elektrisch wagenpark. In totaal kosten de twee projecten 5,7 miljoen euro. De helft van dat geld komt van Europese subsidies, vijftien procent van de Provincie Zeeland en de rest wordt door deelnemende bedrijven betaald.

Rol van Provincie

Zeeland Connect wil als netwerkorganisatie de Zeeuwse logistieke sector vooruit helpen in de transitie die momenteel gaande is. Binnen Zeeland Connect fungeren het onderwijs, ondernemers en overheid als stuurgroep. De Provincie Zeeland heeft een faciliterende rol gespeeld in de OPZuid– projecten ‘Living lab autonoom transport’ en ‘Zero Emission’.

Project Zero-Emissie

Het tweede innovatieve project waarvoor subsidie is verleend is ‘Zero Emissie Transport’. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een ‘Innovation Community Zero Emissie Transport’ binnen het platform Zeeland Connect. De ambitie van de innovatie community is om de logistieke MKB-ers in Zeeland bewust te maken en te ondersteunen bij starten en uitwerken van innovaties voor Zero Emissie Transport.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Nederlandse primeur: zelfrijdende vrachtwagens zonder chauffeur op Zeeuwse wegen, Omroep Zeeland

Meer informatie:

Living Labs, Interregional Automated Transport (I-AT)
OPZuid, Europees Innovatieprogramma Zuid-Nederland

Recent Posts