Provincie Limburg presenteert waterstofagenda

 In Geen onderdeel van een categorie

De provincie Limburg presenteerde op vrijdag 8 mei haar waterstofagenda, waarin de samenwerking met stakeholders en partners wordt vormgegeven. De provincie wil onder andere onderzoek stimuleren bij industrieterrein Chemelot, proeven in de industrie ondersteunen en pijpleidingen voor waterstof aanleggen. Samenwerken met andere regio’s in binnen- en buitenland is een van de prioriteiten in de Limburgse waterstofagenda.

Samenwerken en kansen grijpen

In de aanbiedingsbrief aan de Staten is te lezen: “Aansluitend bij de Waterstofvisies van het Kabinet, België, Duitsland, de Europese Commissie en andere regio’s in Nederland, wil Limburg de kansen van waterstof identificeren en samenwerken met ondernemers die waterstof willen toepassen en business cases willen ontwikkelen.”

Kabinetsvisie waterstof

Op 30 maart 2020 presenteerde het kabinet de Waterstofvisie aan de Tweede Kamer, hierin geeft het kabinet aan: “Industriële clusters en havens zien waterstof als een onmisbaar onderdeel van hun toekomst en  verduurzamingsstrategie. Voor de transportsector is waterstof (in combinatie met brandstof- cellen) cruciaal voor het bereiken van zero-emissie vervoer. De agrarische sector ziet kansen voor de productie van waterstof en voor het gebruik ervan; steden, regio’s en  provincies willen met waterstof aan de slag.” De provincie Limburg wil in de uitwerking van haar Waterstofagenda zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij deze kabinetsvisie.

Centrale rol voor waterstof

Mede door het overweldigende aantal onderzoeksinitiatieven, beleidsstukken, concrete toepassingen en ambities rond waterstof in binnen- en buitenland ziet het Limburgse provinciebestuur in de toekomst een centrale rol voor waterstof als energievoorziening. Het feit dat Duitsland grootschalig waterstof wil gaan importeren biedt enorme kansen voor Limburg als doorvoerhaven. “Limburg wil Nederland én Europa groter maken door een draaischijf te zijn voor waterstofinfrastructuur.”  

Sterke positie

Limburg heeft een sterke positie als het gaat om waterstof en andere stoffen die per buisleiding naar Chemelot in Geleen komen, gezien de ligging tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam en de industrie in het Duitse Ruhrgebied. Op donderdag 7 mei 2020 gaf het Rotterdamse havenbedrijf al aan dat grootschalige import en doorvoer naar het achterland om onder andere de industrie in Geleen en Noordrijn-Westfalen te verduurzamen vanaf 2030 wordt voorzien.” Door internationale samenwerking hoeven investeringen in onder andere infrastructuur niet alleen te worden gedragen.

Door:

Marieke ter Horst

Bron:

Limburgse waterstofagenda, Provincie Limburg

Meer informatie:

Kamerbrief over Kabinetsvisie Waterstof, Rijksoverheid

Recent Posts