Raad bepaalt positie overbruggingsregeling GLB

 In Geen onderdeel van een categorie

De Raad van de EU nam op 6 april een positie in over de overbruggingsregeling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De regeling is bedoeld om de kloof te dichten tussen de huidige GLB-regeling die dit jaar afloopt en een nieuwe hervormde regeling, waarover de onderhandelingen nog niet zijn afgerond. De overbruggingsregeling wordt op 27 en 28 april in de landbouwcommissie van het Europees Parlement besproken, waarna de Europarlementariërs er op 14 mei plenair over stemmen.

Duur overgangsperiode

De voorgestelde overbruggingsregeling duurt één jaar, in overeenstemming met het oorspronkelijke voorstel van de Commissie. Gezien de huidige stand van zaken van de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en de wetgevingsprocedure over de hervorming van het GLB lijkt het onwaarschijnlijk dat deze periode voldoende is. Verwacht wordt dat de periode, na onderhandelingen met het Europees Parlement, verlengd wordt naar twee jaar.

Relevantie provincies

De overbruggingsregeling is relevant omdat het de regels voor de landbouwfondsen in de periode tussen het einde van het huidige MFK en de start van het nieuwe GLB beleid bepaalt. Het uitgangspunt in Nederland is dat de transitieperiode minstens 2 jaar duurt.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Council ready to start negotiations on bridging CAP divide, Euractiv

Recent Posts