Raadpleging aanpassing aan klimaatverandering

 In Geen onderdeel van een categorie

De Europese Commissie vraagt alle belanghebbenden en burgers om hun mening over de nieuwe Europese aanpassingsstrategie klimaatverandering, met het oog op de steeds frequentere en intensere gevolgen van klimaatverandering. Als onderdeel van de Europese Green Deal streeft de Commissie begin 2021 naar een nieuwe aanpassingsstrategie, voortbouwend op de huidige, die in 2013 werd aangenomen en in 2018 positief werd geëvalueerd.

Bijdragen aan ontwerp aanpassingsstrategie

De online openbare raadpleging over de aanpassingsstrategie vraagt om contributies van belanghebbenden en burgers die bij kunnen dragen aan het ontwerp van de nieuwe strategie. Een blauwdruk begeleidt de consultatie om context te bieden, mogelijke ontwikkelingsrichtingen aan te geven en het debat te stimuleren. De online consultatie is 14 weken open – van 14 mei tot 20 augustus 2020.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Commission launches online public consultation on new EU strategy on adaptation to climate change, Europese Commissie