Raadpleging bossenstrategie

 In Duurzame & Gezonde Leefomgeving

De Europese Commissie vraagt uw feedback over de nieuwe EU-strategie voor bossen. Via een openbare raadpleging kunnen belanghebbenden de Commissie laten weten wat zij van bepaalde wetsvoorstellen en beleidsplannen vinden, nog voordat de Commissie deze definitief heeft vastgesteld.

Bossenstrategie

Binnen de Europese Green Deal kondigde de Commissie een nieuwe EU-strategie voor de bossen aan die op de biodiversiteitsstrategie voortbouwt en de gehele bosbouwcyclus bestrijkt. De strategie draagt bij aan gezonde en veerkrachtige bossen die de biodiversiteit bevorderen, die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en een veilig inkomen, en die een circulaire bio-economie ondersteunen. De focus zal liggen op de bescherming, het herstel en het duurzaam beheer van bossen in de EU en daarbuiten.

Reageren

Belanghebbenden kunnen op deze raadpleging reageren tot 19 April 2021 via de website van de Europese Commissie.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Bossen – nieuwe EU-strategie, Europese Commissie


Recent Posts