Raadpleging “dronestrategie 2.0” voor Europa ter bevordering van duurzame en slimme mobiliteit

 In Mobiliteit

De Europese Commissie vraagt uw feedback in een raadpleging over de routekaart van de “dronestrategie 2.0”, ter bevordering van duurzame en slimme mobiliteit. In haar strategie voor duurzame en slimme mobiliteit kondigde de Commissie aan in 2022 een “dronestrategie 2.0” te willen vaststellen, die ervoor moet zorgen dat drones een bijdrage kunnen leveren aan de slimme en duurzame mobiliteit van de toekomst.

De “dronestrategie 2.0“ moet ervoor zorgen dat drones door middel van digitalisering en automatisering een rol kunnen gaan spelen in het nieuwe aanbod van duurzame diensten en duurzaam vervoer, waarbij ruimte is voor synergie tussen de civiele en de defensiesector.

Reageren

Het is tot 2 juli 2021 mogelijk om feedback te geven op deze raadpleging via de website van de Europese Commissie.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Een “dronestrategie 2.0” voor Europa ter bevordering van duurzame en slimme mobiliteit – Europese Commissie


Recent Posts