Raadpleging duurzaam gebruik pesticiden

 In Agrofood

De Europese Commissie vraagt in een raadpleging feedback voor een update van de EU-regels voor duurzaam gebruik van pesticiden. De EU-regels voor duurzaam gebruik van pesticiden moeten mens en milieu beschermen tegen de risico’s van pesticiden. De bestaande regels moeten het gebruik van pesticiden terugdringen door:

  • geïntegreerde gewasbescherming
  • toepassing van alternatieven voor chemische pesticiden.

Evaluatie

In dit nieuwe initiatief wordt gekeken of dat is gelukt en hoe het gebruik van pesticiden nog verder kan worden verminderd om de doelstellingen van de van-boer-tot-bordstrategie en de Europese green deal te halen.

Reageren

Overheden en andere betrokkenen kunnen reageren tot 12 april via de website van de Europese Commissie.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Pesticiden – duurzaam gebruik (update van de EU-regels), Europese Commissie


Recent Posts