Raadpleging evaluatie EU-richtlijnen hernieuwbare energie en energie-efficiëntie

 In Geen onderdeel van een categorie

De Europese Commissie houdt twee raadplegingen om input te verzamelen voor de voorgenomen herziening van de EU-richtlijnen Hernieuwbare Energie en Energie-efficiëntie. Burgers en belanghebbenden kunnen tot 9 februari 2021 reageren.

Richtlijnen

Het gaat om bijdragen aan de herziening van de EU-richtlijn Hernieuwbare Energie en de herziening van de EU-richtlijn Energie-efficiëntie. Deze herzieningen zijn bedoeld om de richtlijnen aan te passen aan de nieuwe doelstelling van de Europese Unie om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 op verantwoorde wijze met minstens 50% tot 55% terug te brengen. De huidige doelstelling voor 2030 is om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen te verhogen tot ten minste 32%.

Bijdrage klimaatambitie

De Europese Commissie evalueert of de EU-regels voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie bijdragen aan de hoge klimaatambitie van de EU. Daarnaast moet duidelijk worden hoe de overgang naar een meer geïntegreerd energiesysteem kan worden versneld, zoals benoemd in de strategie voor de integratie van het energiesysteem en de waterstofstrategie.

Reageren

Burgers en belanghebbenden kunnen tot 9 februari 2021 hun input leveren via de website van de Europese Commissie.

Energie-efficiëntierichtlijn (EED) – evaluatie en herziening

EU-regels voor hernieuwbare energie – evaluatie

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Energie-efficiëntierichtlijn (EED) – evaluatie en herziening, Europese Commissie

EU-regels voor hernieuwbare energie – evaluatie, Europese Commissie

Recent Posts