Raadpleging nieuw kader voor stedelijke mobiliteit

 In Mobiliteit

De Europese Commissie vraagt in een openbare raadpleging uw mening over het nieuw stedelijk mobiliteitskader voor duurzaam transport. Naar verwachting wordt dit initiatief door de Commissie gepubliceerd in het derde kwartaal van 2021.

Bijdrage klimaatdoelstellingen

De Europese Commissie wil met dit initiatief de lidstaten ondersteunen om hun pakket stedelijke mobiliteit van 2013 uit te breiden en de klimaatdoelstellingen voor 2050 te halen. Het gaat om maatregelen die EU-landen aanmoedigen om veilige, toegankelijke, inclusieve, betaalbare, slimme, veerkrachtige en emissievrije stedelijke vervoerssystemen te ontwikkelen.

Vermindering van milieuvervuiling en files

Het initiatief moet eveneens bijdragen aan de vermindering van milieuvervuiling en files en lessen trekken uit de gevolgen van de coronapandemie voor het openbaar vervoer. De maatregelen dienen bij te dragen aan de transitie naar een klimaatneutrale economie en emissievrij vervoer op lokaal niveau.

Reageren

Belanghebbenden kunnen tot 23 september 2021 reageren op de openbare raadpleging via de website van de Europese Commissie.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Raadpleging Duurzaam vervoer – nieuw kader voor stedelijke mobiliteit – Europese Commissie


Recent Posts