Raadpleging Trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)

 In Mobiliteit

De Europese Commissie vraagt in een openbare raadpleging input voor de herziening van de richtsnoeren van het Trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T). TEN-T is het Europees beleidskader op het gebied van vervoersinfrastructuur, dat met name tot doel heeft de vervoersstromen tussen de lidstaten te vergemakkelijken en de territoriale, economische en sociale cohesie te ondersteunen. Belanghebbenden kunnen meedoen aan de openbare raadpleging door een online vragenlijst in te vullen.

Doel raadpleging

De Europese Commissie wil in 2021 een voorstel voor een herziening van de TEN-T-verordening indienen, overeenkomend met de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit en het actieplan dat in de mededeling over de Europese Green Deal is opgenomen. Deze raadpleging is een onderdeel van de effectbeoordeling ter onderbouwing van het wetgevingsvoorstel voor de herziening van de TEN-T-verordening. Deze raadpleging moet ervoor zorgen dat, naast de organisaties die rechtstreeks betrokken zijn bij het TEN-T-beleid, ook andere groepen belanghebbenden en het grote publiek de mogelijkheid krijgen hun mening over dit thema te geven.

Reageren

Deze raadpleging staat open voor alle burgers en organisaties. Belanghebbenden kunnen tot 5 mei 2021 op de openbare raadpleging reageren door het invullen van een online vragenlijst.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) – herziene richtsnoeren, Europese Commissie


Recent Posts